You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>Langattomuus

Langattomuus

Perinteistä langatonta viestintää ovat puhe, eleet ja savumerkit. Käytännössä langattomuudella tarkoitetaan radioteitse tapahtuvaa kommunikointia:

  • radio ja televisio
  • matkapuhelimet ja muut radiopuhelimet
  • langattomia dataverkkoja: WLAN, Bluetooth ja matkapuhelinverkkoihin liittyvät GPRS- ja 3G-tekniikat.
  • satelliittiviestintä, myös paikannus.
  • lisäksi, vaikka kyseessä ei olekaan radiotekniikka, infrapunatekniikallakin viestitään ilman lankoja sähkömagneettista säteilyä käyttäen.

Tietoturvauhkat ovat ilmeiset: radiotietä on helppo salakuunnella ja sinne voi lähettää omia viestejään tai aiheuttaa häiriöitä. Lisäksi tahattomat häiriöt, ruuhkautuminen tai viestinnän osapuolten liikkuminen voivat vaikeuttaa viestintää.

Häiriöiden torjumisen perusteina ovat radiotaajuuksien käytön luvanvaraisuus ja tiettyä taajuusaluetta käyttävien teknologioiden liikenteenhallinta. Edellinen vastaa hieman sitä langallisen viestinnän ominaisuutta, että siihen tarvitaan lanka, ja jälkimmäinen sitä, että puhelu estetään, kun kaikki langat ovat varattuja.

Salakuuntelun ja viestien tehtailun vastustaminen perustuu salaukseen ja autentikointiin. Nämä ovat periaatteessa aivan samanlaisia toimia kuin langallisessakin viestinnässä, mutta uhkat vain ovat langattomuudessa yleensä hieman todennäköisempiä. Lisähaasteen tuo yleensä se, että langattomat päätelaitteet ovat pieniä ja heikkoja laskentateholtaan, ja liikuteltavuus vie ne alttiiksi varkauksille ja avainten paljastumisille. Tämä koskee myös sitä tilannetta, jossa laitteen haltija ei saisi päästä siihen liian sisälle -- kuten on laita satelliittivastaanottimen salauksen purkualgoritmeissa. Silti edes tämä viimeksi mainittu ei ole sellainen uhka, jota ei langallisen viestinnän tai tietojenkäsittelyn maailma jo tuntisi.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Verkko
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 13:26:22 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback