Muu kahdennus

Vakavan vahingon sattuessa ei riitä, että tiedot ovat tallessa. Toiminnan nopea jatkaminen voi vaatia uusia laitteita ja uusia toimitiloja. Ainakaan tavanomaisten laitteiden hankkiminen ei ole yleensä ratkaiseva ongelma, mutta sopivat tilat voivat olla. Tällaisia tilanteita varten voidaan varautua rakentamalla varatila ("cold site"), johon laitteisto voidaan asentaa lyhyessä ajassa. Kriittisemmät sovellukset voidaan joutua varmistamaan valmiilla asennuksilla, joissa voidaan ottaa huomioon myös varahenkilökunnan saanti lyhyellä varoitusajalla ("hot site"). Tällainen kannattaa yleensä tehdä useamman tahon yhteistyössä, jolloin kustannukset ovat kohtuulliset.

Vaikka mitään vahinkoakaan ei sattuisi, tehtävien kahdennuksesta voi olla hyötyä. Tällä tarkoitetaan varahenkilöitä, jotka oman varsinaisen toimensa ohella hallitsevat järjestelmien käytön, ylläpidon tai jonkin erityistehtävän. Tämä on luonnollisesti usein arkipäivää lomien, sairauspoissaolojen yms. vuoksi ja saattaa laajoissa tehtäväkentissä merkitä päätoimista samoista asioista vastaamista.

Kahdennus on yleisesti redundanssin lisäämistä. Sitä voidaan käyttää monella tasolla. RAID-järjestelmä on siitä yksi laitteistollinen esimerkki. RAID eli 'Redundant Array of Inexpensive Disks' tallentaa samanaikaisesti usealle levylle. Vastaavanlainen mekanismi on usean rinnakkaisen palvelimen käyttö. Sovelluksen tasoista redundanssia on vaikkapa EAN-viivakoodin kirjaaminen käsin kassakoneeseen, jos infrapunalukija ei toimi. Sitä muistuttaa, tavallaan, luottokorttitietojen (kohokirjainten) kopiointiin käytetty "höylä". Se on esimerkki varajärjestelmästä, joka on heikompi kuin aito kahdennus.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Käytännöt
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > MuuKahdennus
Topic revision: r3 - 22 Apr 2010 - 10:57:18 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback