Paikannus ja tietosuoja (2-A)

Puhelinliikenteen kannalta paikannusta voidaan toetuttaa liittyen lanka- sekä matkapuhelimeen. Lankapuhelin liittyy tiettyyn paikkaan sekä tilaajaan ja matkapuhelinliittymälläkin on yleensä nimetty tilaaja. Tietosuojaan liittyen esimaksettujen SIM-korttien lisäksi on olemassa protokollia, joilla matkaviestintää voidaan anonymisoida. Tällaisessa on yhtenä keskeisenä oletuksena, ettei radiotiellä liikkuvan viestin lähettäjää pysty selvittämään. Soluverkossa tiedetään silti ainakin se, minkä tukiaseman kautta tietty viestintä tapahtuu. Sellainen on tietysti ristiriidassa täyden anonymiteetin kanssa, mikäli matkaviestin on myös mahdollista yksilöidä, kuten tavallisesti on laita.

Matkaviestimen paikantamiseen on kehitetty tarkkojakin järjestelmiä, joilla ainakin hätäpuhelun lähde voidaan paikantaa. Tällaiset palvelut ovat tietenkin tärkeitä. On tietosuojapolitiikan asia ratkaista, missä määrin niiden muut sovellukset ovat ristiriidassa käytännön anonymiteetin kanssa. Lisäksi verkko- ja viestintäpalveluiden tuottajia ja niiden yhteisötilaajia koskee Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004, luku 4; Ficoran sivuilla esim. teleyrityksen kannalta). Laissa paikkatiedolla tarkoitetaan tietoa, "joka ilmaisee liittymän tai päätelaitteen maantieteellisen sijainnin ja jota käytetään muuhun tarkoitukseen kuin verkkopalvelun tai viestintäpalvelun toteuttamiseen".

Langattoman laitteen paikannus on joissain tapauksissa perusteltua. Artikkelissa E.Gabber, A.Wool: On Location-Restricted Services (IEEE Network Nov/Dec 1999, 44-52) mainitaan seuraavanlaiset tilanteet, joissa palvelun tarjoajalla (tai vastaavalla) on syytä paikantaa asiakkaana oleva laite:

  • satelliittilähetysten purkulaitteet ('direct broadcast satellite'-palvelun 'set-top terminals', STT), joita ei saisi siirtää esim. julkisiin tiloihin tai ulkomaille.
  • langaton lankapuhelinliityntä (wireless local loop), siis radiolinkki kodin seinästä tukiasemaan. Ongelmana on se, että protokollien puolesta tämänkin voi luvattomasti mobilisoida, vaikkei siitä mitään käsipuhelinta saakaan.
  • valvonta- tai mittauslaitteet (esim. asevalvonta ja päästömittaus, ja myös langalliset laitteet). Näissä on tietenkin tärkeää ehkäistä myös muunlainen peukalointi.

Kyseessä on eräänlaista osittaista autentikointia sijainnin perusteella. Artikkeli esittelee seuraavat mahdolliset paikannustekniikat lähinnä STT:den näkökulmasta. Kaikkien todetaan olevan jollain tavalla haavoittuvia (ainakin jos STT kloonataan täydellisesti sisäistä tilaansa myöten).

  • USA:ssa STT soittaa ajoittain tai komennettuna puhelun saadakseen uuden purkuavaimen. Tämä jäljitetään numeron tunnistuksen avulla (pohjalla ANI eli automatic number identification ja sen päällä CND eli calling number delivery). Tämä on vähiten luotettava menetelmä.
  • Matkapuhelinverkon hätäpuheluihin liittyvän paikannuspalvelun käyttö.
  • GPS eli Global Positioning System.
  • Aikaerojen mittaaminen lähetyssatelliitista tulevan herätesignaalin ja jonkin toisen signaalin välillä (synkronoitu kello, henkilöhakujärjestelmä, toinen matalaratainen satelliitti)

Elektroninen tiemaksujen keräys on toinen paikannukseen liittyvä yksityisyysongelma, joka ei toistaiseksi kosketa yksityistä suomalaista. Tähän liittyvää perustietoa löytyy hakulauseella 'Electronic Toll Collection and Traffic Management'.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r5 < r4 < r3 < r2 | 
Topic revision: r5 - 18 May 2011 - 14:52:14 - MarkoHelenius
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback