Protokollan toteutukset

Protokollien toteutuksilla tarkoitetaan tässä konkreettisia ohjelmia, joilla voidaan saavuttaa tietoliikenteeseen liittyviä tietoturvatavoitteita.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Atk
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Järjestelmä
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > ProtokollanToteutukset
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 13:21:36 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback