Sähköisen asioinnin tietoturvaohjeet (2-A)

Sähköisten palveluiden ja asioinnin tietoturvallisuuden yleisohje? (VAHTI 4/2001), on tarkoitettu julkishallinnolle ja muille julkisia palveluja tarjoaville organisaatioille. Ohjeessa on runsaasti hyödyllisiä näkökulmia myös sähköisen kaupan vaatimaan tietoturvaan. Luonnollisesti tämän tyyppisessä ohjeessa on paljon muista(kin) yhteyksistä tuttua asiaa.

Sähköisen asioinnin määrittelyä ja sen tietoturvaan liittyvää säädöspohjaa on käsitelty jo esitietotekstissä? . Tämän ohjeen avulla asiasta saa tietysti tarkemman kuvan, joskin jotkin lait ovat sittemmin uudistuneet.

LUE ohjeesta ainakin luku "2 Yhteenveto" sekä liitteet 2 ja 3.

Vuoden 2006 lopulla päättynyt Luoti-hanke? tuotti eräänlaisen päivityksen em. ohjeelle. Se on Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle? (Luoti 8/2006).

Tärkeä rajapinta turvalliseen sähköiseen asiointiin julkishallinnossa on kansalaisten tunnistamis- ja maksamispalvelu VETUMA? . Se tarjoaa liittymän mm. pankkien TUPAS-palveluun? .

-- main.JukkaKoskinen

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 26 Sep 2010 - 11:10:36 - MarkoHelenius
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback