You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>SeittisisällönSuodatus (revision 1)

Seittisiällön suodatus

WWW:n käytössä näyttöruudulle tulee paljon sellaista, jonka käyttäjä, hänen vanhempansa tai työnantajansa toivoisi jäävän pois. Tässä tekstissä keskitytään "lapsisuodatukseen". Mainitaan silti, että sellaiset ilmaisohjelmat kuin Spybot ja Ad-Aware ovat hyväksi havaittuja keinoja suodattaa mainoksia ylimääräisine selainikkunoineen ym. ("adware") -- sen lisäksi että niillä voi torjua vakoiluohjelmia ("spyware").

Vanhempien avuksi lasten nähtäville tulevan seittisisällön valikointiin on tehty ohjelmia, jotka voivat

 • suositella lapsille sopivaa sisältöä;
 • suodattaa etsinnän tuloksia tai etsiä vain asianmukaisista tietokannoista;
 • varoittaa etukäteen sopimattomasta sisällöstä;
 • tiedottaa, millaista sisältö on, samalla kun se jo latautuu;
 • estää tietynlaisten www-sivujen latautumisen;
 • valvoa (monitoroida), eli tallettaa myöhempää tarkastelua varten, mitä sisältöä on nähty tai yritetty nähdä.

Keskeinen ongelma on tietenkin sen ratkaiseminen, mikä on soveliasta sisältöä, esim. suodatetaanko pois "vääränlaista" tietoa vai tehdäänkö toisinpäin päästämällä läpi (suotamalla) "oikeanlaista" tietoa. Valittiinpa suodatin miten tahansa, aina joko jotain ei-toivottua pääsee läpi tai jotain hyvää torjutaan -- yleensä tapahtuu molempia.

Suodatuksen taustalla täytyy olla jokin luokitus- tai merkintämekanismi ja sen vaikutusta pitää voida säätää asettamalla kriteerejä. Näitä toimia voivat tehdä

 • sisällön tuottaja, jolloin kyseessä on eräänlainen itsesensuuri, mutta ehkä myös keino täyttää asiasta kiinnostuneiden hakuehdot. Tekstuaalisen merkkauksen lisäksi tuottaja voi lisätä kuviin vesileiman? , jonka suodatinohjelmat tunnistavat (Tuottajan motivaationa voi tässä olla myös tekijänoikeuksiensa jäljittäminen.)
 • ulkopuolinen asiantuntija (tai ryhmä sellaisia), erilaiset luokittelupalvelut eri tarkoituksiin, työn käytännön tuloksena alati päivitettäviä sulkulistoja;
 • paikallinen "ylläpitäjä" (jonka vastuulla lapset ovat);
 • automaattisesti sivun osoitteen ja/tai sisällön perusteella, kriteerinä torjuttavien avainsanojen löytyminen. Pelkät kuvat ovat hankalia luokitella automaattisesti. Joillakin ohjelmistoilla on itsenäistä toimintaa kuvaavia nimiä: CYBERsitter ja Net Nanny. Myös kotikoneen tietoturvapaketeissa on usein sisällön suodatustoiminto.

Suodatus voi tapahtua

 • omassa työasemassa. Tällöin suodatin voi olla lasten ulottuvilla, salasanasuojauksesta huolimatta: erillisinä prosesseina ne voivat olla sammutettavissa tai selaimeen integroidut ohitettavissa jos asentaa toisen selaimen.
 • lähiverkon palvelimessa (esim. koulun tai kirjaston tapauksessa), myös sovellustason palomuurissa voidaan tehdä tällaista suodatusta;
 • Internet-yhteyden tarjoajan laitteessa;
 • etä-proxy-palvelimessa tai
 • hakukoneessa.

PICS (Platform for Internet Content Selection, v1.1 1996) on WWW-konsortion laatima joukko määrityksiä (eräänlainen kielioppi), joiden tarkoituksena on edistää lasten vanhempien avuksi tehtyjen työkalujen yhteensopivuutta: Perusmallina on, että sisällön tuottaja määrittelee dokumenttiin liittämillään PICS-"kylteillä" dokumentin sisällön luonteen ja liittää mukaan tiedon siitä, minkä luokittelumallin mukaan se on tehty. Eri luokittelumalleissa on erilaiset ulottuvuudet ja niissä erilaiset asteikot. Esimerkkinä olkoon "aikuisten voileipäpöydän" PICS-luokitus:

<META http-equiv="PICS-Label" content='(PICS-1.1 "http://www.rsac.org/ratingsv01.html" l gen true comment "RSACi North America Server" for "http://www.adultsmörgåsbord.com" on "1999.03.04T23:17-0800" r (n 4 s 2 v 0 l 3))'>

Tässä on tuotettu kyltti (l niinkuin label 3. rivin alussa) käyttämällä (jo edesmenneen) RSACi:n arviointia (r niinkuin rating), jossa on neljä ulottuvuutta: alastomuus (n), seksi (s), väkivalta (v) ja kieli (l) ja kussakin viisi tasoa (0-4). RSACi:n seuraaja on ICRA (alunperin Internet Content Rating Association). PICS-kylttejä voi olla samalla sivulla useita eri luokituksia varten. Tarkemmissa luokituksissa voi esiintyä sellaisia ulottuvuuksia kuin huumeet, uhkapeli, aseet ja chat-palsta. Viimeksi mainittu edustaa käyttäjien tuottama sisältöä. Sellaiselle voi asettaa mittariksi myös onko se moderoitua.

Merkintöjä voidaan paitsi sisällyttää HTML-dokumenttiin kuten edellä, myös lähettää HTTP-protokollan (tms.) otsikkotiedoissa (mikä HTTP:ssä vastaa suoraan 'meta'-tagin merkitystä). Niitä voidaan myös laatia ja siirtää erillään dokumentista. Tämä tekee mahdolliseksi arviointipalvelut, joista selain voi käydä kysymässä jonkin sivun luokitusta.

PICS-kylttien rinnalle ja ilmeisesti aikanaan niiden korvaajaksi on tullut RDF-kielinen luokittelu (ks. ICRA kotisivun RDF-kuvauksen lähdekoodi). Kyseisessä Resource Description Framework -kielessä on se etu, että sillä voidaan kuvata paljon muutakin, esim. tekijänoikeuksia? . Monipuolisia attribuutteja voi määrittää esim. ICRAn kylttigeneraattorilla . Vaikka ICRAn luokitukset ovat ensisijaisesti RDF-muotoisia, tarjolla on myös PICS (vrt. ICRAn kotisivun lähdekoodi).

Kyltitys sinänsä PICS:llä tai muuten on jäänyt suhteessa hyvin vähäiseksi, eikä 0-kyltin edellyttäminen siis ole kovin hyödyllinen suodatusperuste, vaikka se tarjoaisikin parhaan varmuuden, ettei lapsi eksy vääränlaisille sivuille.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r1 - 07 Mar 2010 - 16:31:20 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback