Tämä lomakkeessa kuvataan tiedot, jotka kaikelle aineistolle valitaan:

Name Type Size Values Tooltip message Attributes
Vaativuus select 1 perus, jatko, erityis, yleis Yleistasoa ei välttämättä käytetä yliopisto-opetuksessa, vaan se on tarkoitettu kansalaistiedon tasoksi. Perustasolla voidaan edellyttää jotain yleistietoa ilman että sitä on tarjolla tässä järjestelmässä. Jatkotasolla ei välttämättä olla minkään vaikean asian parissa, mutta siellä tyypillisesti edellytetään runsaasti käsitteistöä tutuksi, ja selityksiä pitäisi löytyä perustason sivuilta. Vastaava koskee erityistasoa.  
Valmius select 1 valmisteilla, kehitteillä, valmis, hyväksytty hyväksytty: sisältö ja päiväys on allekirjoitettu, vain allekirjoittaja saa muuttaa.
Toiset voivat luoda rinnakkaisen tai alemman tason version.
valmis: muokattavissa.
kehitteillä: tynkäartikkeli
valmisteilla: vain valmistelijoille
 
Tyyppi select 1 ydin, esitys, arviointi, selitys, lähde, linkkiluettelo Näistä "lähde" ja "linkki" tarkoittavat yhden tai useamman ulkoisen lähteen tai linkin luetteloa, jossa on ko. viitteitä koskevaa metatietoa ja mahdollisesti termien tms. avaus. Näin tuotetaan termiluettelo. Yhtä termiä kuvaavat termisivut voidaan myöhemmin muuttaa kokonaisiksi asiaa kuvaaviksi ydinsivuiksi. MIKÄ olikaan "selitys"?  
Mitä select 1 luottamuksellisuus, eheys, Mitä turvataan  
Miltä select 1 luonto, virheet, paha tahto Miltä turvataan  
Missä select 1 organisaatio, järjestelmä, laite Millä tietojenkäsittelyn tasolla toimitaan  

Lisätietoja:
  • JopKuvaus#vaativuus?
  • JopKuvaus#valmius?
  • JopKuvaus#tyyppi?

-- MarkoHelenius? - 10 Jun 2009
Print version |  PDF  | History: r5 < r4 < r3 < r2 | 
Topic revision: r5 - 03 Aug 2009 - 16:06:50 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback