Tämä lomakkeessa kuvataan tiedot, jotka kaikelle aineistolle valitaan:

Name Type Size Values Tooltip message Attributes
Luokitus radio 11 uhkat, toimet, reaktio, yhteiskunta, yksilöt, hallinto, käytännöt, krypto, fyysinen, verkko, atk    
Vaativuus radio 4 perus, jatko, erityis, yleis Yleistasoa ei välttämättä käytetä yliopisto-opetuksessa, vaan se on tarkoitettu kansalaistiedon tasoksi. Perustasolla voidaan edellyttää jotain yleistietoa ilman että sitä on tarjolla tässä järjestelmässä. Jatkotasolla ei välttämättä olla minkään vaikean asian parissa, mutta siellä tyypillisesti edellytetään runsaasti käsitteistöä tutuksi, ja selityksiä pitäisi löytyä perustason sivuilta. Vastaava koskee erityistasoa.  
Valmius radio 4 valmisteilla, kehitteillä, valmis, hyväksytty hyväksytty: sisältö ja päiväys on allekirjoitettu, vain allekirjoittaja saa muuttaa.
Toiset voivat luoda rinnakkaisen tai alemman tason version.
valmis: muokattavissa.
kehitteillä: tynkäartikkeli
valmisteilla: vain valmistelijoille
 
Tyyppi radio 6 ydin, esitys, arviointi, selitys, lähde, linkkiluettelo Näistä "lähde" ja "linkki" tarkoittavat yhden tai useamman ulkoisen lähteen tai linkin luetteloa, jossa on ko. viitteitä koskevaa metatietoa ja mahdollisesti termien tms. avaus. Näin tuotetaan termiluettelo. Yhtä termiä kuvaavat termisivut voidaan myöhemmin muuttaa kokonaisiksi asiaa kuvaaviksi ydinsivuiksi. MIKÄ olikaan "selitys"?  
Mitä radio 7 yksityisyys, luottamuksellisuus, alkuperäisyys, eheys, aineeton oikeus, saatavuus, suoja haitalliselta, harhauttavalta yms. tiedolta ja toiminnalta Mitä turvataan  
Miltä radio 3 luonnolliset ja ihmisettömät uhkat, pahaa tahtomattomat ihmislähtöiset uhkat, pahan tahdon tuottamat uhkat (tahalliset teot) Miltä turvataan  
Missä radio 3 organisaatio, järjestelmä, laite Millä tietojenkäsittelyn tasolla toimitaan ?  
Kuka radio 3 tite-maallikko, tite-ammattilainen, titu-ammattilainen Asian tietämisen tai ymmärtämisen tarve leviää hieman laajemmalle. Erityisesti tietoteknisen maallikonkin täytyy tuntea joitain asioita, joihin tarttuvat vain tite- tai titu-ammattilaiset. Tällaista tiedon tarvetta ei käytetä jaottelussa, vaan se tulee esille eri toimijoita varten poimittavissa kokonaisuuksissa ja sitä käsitellään Titu-tietämyksen sivuilla.  
Milloin radio 3 organisaatio, järjestelmä, laite Millä tietojenkäsittelyn tasolla toimitaan ?  
Miksi radio 3 hyvä tapa, politiikka, laki tai muu toimijan ja hänen yhteisönsä ulkopuolinen tekijä Millä tietojenkäsittelyn tasolla toimitaan ?  

Lisätietoja:
  • JopKuvaus#vaativuus?
  • JopKuvaus#valmius?
  • JopKuvaus#tyyppi?
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 04 Aug 2009 - 16:48:08 - MarkoHelenius
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback