You are here: TUTWiki>Tietoturva>SivuTiedotLaajennettu (revision 2)
Tämä lomakkeessa kuvataan tiedot, jotka kaikelle aineistolle valitaan:

Name Type Size Values Tooltip message Attributes
Luokitus radio 11 uhkat, toimet, reaktio, yhteiskunta, yksilöt, hallinto, käytännöt, krypto, fyysinen, verkko, atk    
Vaativuus select 1 perus, jatko, erityis, yleis Yleistasoa ei välttämättä käytetä yliopisto-opetuksessa, vaan se on tarkoitettu kansalaistiedon tasoksi. Perustasolla voidaan edellyttää jotain yleistietoa ilman että sitä on tarjolla tässä järjestelmässä. Jatkotasolla ei välttämättä olla minkään vaikean asian parissa, mutta siellä tyypillisesti edellytetään runsaasti käsitteistöä tutuksi, ja selityksiä pitäisi löytyä perustason sivuilta. Vastaava koskee erityistasoa.  
Valmius select 1 valmisteilla, kehitteillä, valmis, hyväksytty hyväksytty: sisältö ja päiväys on allekirjoitettu, vain allekirjoittaja saa muuttaa.
Toiset voivat luoda rinnakkaisen tai alemman tason version.
valmis: muokattavissa.
kehitteillä: tynkäartikkeli
valmisteilla: vain valmistelijoille
 
Tyyppi select 1 ydin, esitys, arviointi, selitys, lähde, linkkiluettelo Näistä "lähde" ja "linkki" tarkoittavat yhden tai useamman ulkoisen lähteen tai linkin luetteloa, jossa on ko. viitteitä koskevaa metatietoa ja mahdollisesti termien tms. avaus. Näin tuotetaan termiluettelo. Yhtä termiä kuvaavat termisivut voidaan myöhemmin muuttaa kokonaisiksi asiaa kuvaaviksi ydinsivuiksi. MIKÄ olikaan "selitys"?  
Mitä select 1 Yksityisyys (tietosuoja; anonymiteetti), Luottamuksellisuus (muu kuin edelliseen sisältyvä), Alkuperäisyys (autenttisuus): tiedon tai olion, Eheys (muu kuin edelliseen sisältyvä) laajasti ymmärrettynä: mukana kiistämättömyys ja tiedon oikeellisuus, Aineeton oikeus (tekijänoikeuksista sananvapauteen), Saatavuus (muu kuin edelliseen sisältyvä), Suoja haitalliselta tai harhauttavalta yms. tiedolta ja toiminnalta, Useita, Muu Mitä turvataan?  
Miltä select 1 luonnolliset ja ihmisettömät uhkat, pahaa tahtomattomat ihmislähtöiset uhkat, pahan tahdon tuottamat uhkat (tahalliset teot), useita, muu Miltä turvataan?  
Missä select 1 organisaatio, järjestelmä, laite, useita, muu Millä tietojenkäsittelyn tasolla toimitaan ?  
Kuka select 1 tite-maallikko, tite-ammattilainen, titu-ammattilainen, muu Kenen pitäisi toimia? Tietämisen tai ymmärtämisen tarve on hieman eri asia, eikä tämä kohta koske sitä.  
Milloin select 1 ennakolta: suunniteltaessa ja päätettäessä, rakennettaessa, päivittäin, hädän hetkellä, muu Miten toiminta ajoittuu suhteessa uhkien vaikutukseen?  
Miksi select 1 hyvä tapa, politiikka, laki tai muu toimijan ja hänen yhteisönsä ulkopuolinen tekijä, muu Millä perusteilla toimitaan tai tietynlainen toiminta valitaan?  

Lisätietoja:
Print version |  PDF  | History: r5 | r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 04 Aug 2009 - 17:37:55 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback