You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>SuomalaisiaSeittiaineistoja

Suomalaisia seittiaineistoja

Aineistoja, joista osia edellytetään TTY:n kursseilla Joistakin tämän aineiston teksteistä on linkkejä seuraaviin sivustoihin kohtiin, jotka edellytetään luettavaksi sillä kurssilla, jonka mukaisesta tekstistä viittaus on tehty (lähinnä Titupe ja Titujatko-A).

  • Jukka Korpela: Tietoturvaa peruskäyttäjälle Tämä opas sisältää tiiviissä muodossa runsaasti erinomaista yleistietoa, jota ei kannata toistaa tässä aineistossa. Seikkaperäisempi kuin tietoturvaopas.fi, ja tämäkin kannattaa lukea kokonaan.

  • [VAHTI] Voimassa olevat tietoturvaohjeet ja -määräykset . Valtiovarainministeriön sivujen linkkikokoelma. Erityisesti VAHTI-ohjeet löytyvät täältä. VAHTI = Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä. VAHTI-ohjeet on jaoteltu käsiteltäväksi TTY:n kursseilla. ("VAHTI-sanasto" mainitaan erikseen jäljempänä.)

Muita aineistoja

  • Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistö, vuodelta 2003. Tästä on peräisin moni kurssiaineistossa oleva määritelmä. Tästä on tullut uusi laajennettu versio vuonna 2008, nimellä Valtionhallinnon tietoturvasanasto , (VAHTI 8/2008)

  • Tietoturvallisuuden johtaminen TTY:n kurssi, 4 op.

  • ["V-TT"] Verkon tietoturva TTY:n kurssi, 5 op. Julkisella verkkosivulla on luentomateriaali ja harjoitusten yleiskuvaus.

  • ["TTA"] Tietoturva-arki TTY:n kurssi, 2 op. Julkisella verkkosivulla ovat vain kurssin yleispiirteet.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Linkkiluettelo
Luokitus Käytännöt
Mitä Muu
Miltä Muu
Missä Muu
Kuka Tite-maallikko
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r5 < r4 < r3 < r2 | 
Topic revision: r5 - 18 Apr 2010 - 20:27:57 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback