You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>Tietojäämistöistä

Tietojäämistöistä

Tietojen halutaan yleensä säilyvän ja pysyvän eheinä niin kauan kuin niillä on arvoa. Toisaalta jotkin tiedot kaikkine kopioineen (ja niihin viittauksineen...) halutaan hävittää lopullisesti. Näiden välimaastosta löytyy vielä ainakin kahdenlaista tarvetta:

  1. Tietoa halutaan arkistoida: tieto on jo korvautunut uudella eikä vanhalla ole oikeastaan arvoa omistajalleen, toisaalta sitä ei tarvitse hävittääkään. Arkistoinnin tarve tulee laajemmista yhteyksistä, kuten yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta tms. Tällaiseen tietoon voidaan soveltaa normaaleja pitkäaikaissäilytyksen menettelyjä, sillä nythän on jokin taho, jolle tieto on arvokasta. Se voi olla jokin arkistointilaitos tms. Tämä merkitsee siis omistajan vaihdosta ja siinä pitää tietysti ottaa huomioon luottamuksellisuuden vaatimukset.
  2. Lisäksi on olemassa tarve, joka muodostuu siitä, että tiedot ovat arvokkaita ensi sijassa jollekulle muulle kuin niiden välittömälle omistajalle ja vasta sitä kautta (esim. lainsäädännön vaikutuksesta) omistajalle itselleenkin. Tällaisia tietoja ovat kaikenlaiset auditointi- eli kirjanpitotiedot. Niillä on usein toki arvoa niitä tuottavalle prosessille itselleenkin, mutta esim. lentokoneiden ja muiden kulkuvälineiden "mustat laatikot" ovat arvokkaita yleensä vain joillekuille muille. Muita esimerkkejä ovat yrityksen talouden kirjanpito ja tietojärjestelmän käytön lokitiedot. Yhteinen ominaisuus näille on se, että ne ovat yleensä kertyvää aineistoa, jossa aiempien kerrostumien pitää olla suojattuja muuntelulta. Nehän ovat ainoita keinoja saada selville mitä on tapahtunut. Lokitietoja voidaan käyttää tietojärjestelmään tunkeutumisen havaitsemisessa, jäljittämisessä ja syyllisten saamisessa vastuuseen siitä.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Käytännöt
Mitä Eheys
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 11:14:12 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback