You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>TietosuojavaltuutettuJa-vastaava

Tietosuojavaltuutettu ja -vastaava

Tietosuojaan (TS) liittyy töitä ja tehtävänimikkeitä. TS-valtuutettu on valtion viranomainen, jolla on toimisto. Virastoissa tai yrityksissä voi olla TS-vastaava samaan tapaan kuin niillä on tietoturvavastaava. Monessa tapauksessa samalla henkilöllä on molemmat tehtävät.

LUE Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta ,

 • mikä on TS-valtuutetun tehtävä,
 • kuka on TS-valtuutettu,
 • montako työntekijää on hänen toimistossaan,
 • mikä on TS-lautakunnan tehtävä,
 • montako jäsentä siinä on,
 • montako päätöstä se teki viime vuonna.

TS-vastaavien tehtävät ovat erityisen tärkeitä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Erityinen haaste -- myös tietotekniikalle -- muodostuu siitä, että asiakastietojen pitäisi välittyä sekä joustavasti että turvallisesti eri hallinnonalojen ja eri rekistereiden välillä. Mitä laajemmiksi tiedon käyttömahdollisuudet tulevat, sitä paremmin pitää huolehtia tietoturvasta ja -suojasta. Tulevaisuudessa asiakkaatkin osannevat entistä enemmän vaatia sokean luottamuksen sijasta varmuutta tietojen asianmukaisesta käytöstä.

Asiakas- ja potilastietojen käsittelyn asiamukaisuuden varmistamiseksi TS-vastaavan työkenttään kuuluvat erityisesti

 • käyttöoikeuksien hallinta,
 • tunnistuksen järjestelyt esim. varmenteilla,
 • lokitietojen valvonta,
 • asiakkaalla olevan lokien tarkistusoikeuden toteuttaminen,
 • tietojen luovutukseen liittyvät suostumusjärjestelmät,
 • eri toimijoiden tietoisuuden edistäminen.

Tehtäviin saa siis jonkin verran valmiuksia jo "pelkistä" tietoturvan opinnoista.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Yhteiskunta
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Politiikka
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 09:42:28 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback