Tietoverkkoturvan erityiskysymyksiä

Tietoverkkojen turvaamiseen liittyvät asiat lankeavat luonnostaan useaan muuhun tämän materiaalin kohtaan, erityisesti protokollien toteutuksiin. Tässä kokonaisuudessa tarkastellaan hyökkäysten havainnointia ja niiden torjumista mm. palomuureilla. Varsinaisesti nämä asiat ovat Verkon tietoturva -kurssin aiheita.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Verkko
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > TietoverkkoturvanErityiskysymyksiä
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 13:35:54 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback