You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>Tuli

Tuli

Tietojenkäsittelyä uhkaavia tulipaloja on tavallaan kahdenlaisia. Ensimmäinen ja tavallisempi on prosessorin tai muun laitteen kärähtäminen eli tuhoutuminen ylikuumenemisen seurauksena. Siitä ei välttämättä aiheudu laajempaa vahinkoa eikä edes sammutuksen tarvetta, mutta se voi johtaa varsinaiseen tulipaloon, joka on vaaraksi muullekin kuin tietojenkäsittelylle. Tulipalojen syttymissyitä on tietenkin monia, eivätkä tietojenkäsittelylaitteet itse ole nykyään kovin suuria syyllisiä niihin -- ainakaan jos niiden tuuletuksesta on huolehdittu asianmukaisesti. Keskeisin mekanismi tietojenkäsittelyn turvaamiseksi palolta on muutenkin laitteiston ja laitetilojen asianmukainen sijoittelu ja varustaminen. Kaikkia laitteita ei tietenkään voida sijoittaa palolta suojattuihin tiloihin, joista muut syttymislähteet ja palokuormat on eliminoitu. Kaikkiin palotilanteisiin voi silti soveltaa seuraavanlaisia toimia -- sen lisäksi että ihmisten pelastamisesta aloitetaan ja muutkin kuin tieto-omaisuudet saavat oman sijansa pelastettavien asioiden jonossa.

  • Hälyttimet ovat toimintakunnossa ja
  • sammuttimet samoin, joko huoneeseen liittyvät tai käsisammuttimet.
  • Tilat sulkemalla rajoitetaan palo.
  • Laitteiden alasajolla voidaan helpottaa toipumista.
  • Kriittiset tietovälineet siirretään turvaan.

Laitteisiin ja tietovälineisiin liittyvillä toimilla on syytä olla vastuuhenkilöt ja varamiehet. Näihin tehtäviin ja myös sammutukseen tarvitaan koulutusta ja ajoittaista harjoitusta. Yksi huomionarvoinen seikka on, ettei tulipalokaan saa aiheuttaa sellaista sekasortoa, että arkaluonteisista tiedoista ei huolehdittaisi. Varmuuskopiothan takaavat saatavuuden, mutta uhkana on paljastuminen, kun kulunvalvonnasta joudutaan tinkimään.

Aiemmin tietokonehuoneiden palot saatiin tukahdutetuksi täyttämällä huone haloni-1301:llä (ja ajamalla ensin ihmiset ulos). Kun happi loppui ei palokaan enää jatkunut. Haloni on CFC:n kaltainen aine, jolla on myös samat ongelmat otsonikehän suhteen ja sen vuoksi siitä ollaan luopumassa. Nykyään vastaavaa vaikutusta haetaan vesihöyryllä tai kaasuseoksilla, joissa on argonia, typpeä ja hiilidioksidia. Lisäksi palot pyritään (ja pystytään) havaitsemaan hyvin aikaisessa vaiheessa.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Muu
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 10:42:00 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback