MP3Stego? (Windows XP)

MP3Stego? on ohjelma, jolla tekstitiedosto piilotetaan .wav-päätteiseen musiikkitiedostoon. Piilotuksen yhteydessä ohjelma konvertoi steganograafin .mp3-päätteiseksi musiikkitiedostoksi. Piilotuksessa käytettävän musiikkitiedoston pitää nimenomaan olla .wav-päätteinen tiedosto, .mp3 ei kelpaa. tekstitiedoston pitää olla .txt-päätteinen.

Asennuksen jälkeen ohjelmaa käytetään komentoriviltä antamalla käskyt tekstimuotoisesti. Käskyjonoon tulee seuraavat kohdat:

  • encode -E, jolla ohjelma konvertoi .wav -> .mp3.
  • Piilotettavan tekstitiedoston nimi.
  • Vipu -P ja salasana, jolla tiedoston saa enkoodattua takaisin alkumuotoon.
  • Kohdetiedosto, johon piilotus tehdään (.wav)
  • Steganograafin nimi (.mp3)

  • MP3Stego?_Decode.jpg:
    MP3Stego_Decode.jpg

Vastaavasti dekoodaus tapahtuu ajamalla seuraava käsky:

  • decode -X -P salasana Steganograafin nimi

Dekoodauksessa -mp3-tiedostosta tulee .pcm-päätteinen ja tekstitiedosto palautuu normaalisti takaisin (.txt).

Ohjelma antaa myös käyttäjän määrätä itse mp3-konvertointiin liittyviä yksityiskohtia, kuten bitraten (vakiona 128kbit), copyright- lipun ja alkuperän ilmaisevan lipun lisäämisen.

-- HannuSimonen? - 24 Sep 2009
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
MP3Stego_Decode.jpgjpg MP3Stego_Decode.jpg manage 64.9 K 24 Sep 2009 - 12:16 UnknownUser  
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 24 Sep 2009 - 12:16:29 - HannuSimonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback