Esimerkki steganografiasta tekstissä

Osoitteessa http://www.secretmaker.com/emailsecurer/steganography/default.html löytyy englannin kielen tekstin koodaaja (vaatii JavaScriptin? toimiakseen).

Esimerkiksi teksti I need help, kääntyy Base-64 koodaajalla muotoon Mousy, rustily, donut.

Syötettyä 16 bittiseksi enkoodattua sanaa vastaava kryptattu sana löytyy kyseisen palvelun, Steganosauruksen omasta 65536 sanaa sisältävästä sanakirjasta.

  • tekstistegano.jpg:
    tekstistegano.jpg

-- HannuSimonen? - 24 Sep 2009
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
kryptattukuva.jpgjpg kryptattukuva.jpg manage 62.4 K 24 Sep 2009 - 12:08 UnknownUser  
tekstistegano.jpgjpg tekstistegano.jpg manage 40.7 K 24 Sep 2009 - 12:43 UnknownUser  
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 24 Sep 2009 - 12:43:32 - HannuSimonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback