PGP-avainten luominen

Kun halutaan luoda uusi avainpari (julkinen ja yksityinen avain), valitaan OpenPGP - Key Management - Generate - New Key Pair. Ruudulle avautuu alla olevan kaltainen ikkuna.

[internal://pgp2.png]

Kuva 1. Uuden avainparin luominen

  • Valitaan sähköpostitili, johon avainpari halutaan liittää.
  • Valitaan Use generated key for the selected identity, jos halutaan käyttää luotavaa avainparia valitulle tilille.
  • Kohtaan Passphrase kirjoitetaan avaimeen liittyvä salasana, jota Enigmail kysyy esim., kun puretaan itselle osoitettu salattu viesti.
  • Lisäksi välilehdellä Key Expiry voidaan antaa haluttu avainparin voimassaoloaika vuosina (Key expires in...) tai jos halutaan avainparin pysyvän voimassa määräämättömän ajan, valitaan Key does not expire.
  • Advanced-välilehdeltä voidaan valita avaimen koko bitteinä ja avaimen algoritmi (oletus DSA & El Gamal)
  • Klikkaamalla Generate key aloitetaan avainparin generointi. Generoinnin aikana on suositeltavaa tehdä jotain tietokoneella, mikä kuormittaa kiintolevyä prosessin satunnaisuuden lisäämiseksi.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 13:28:03 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback