Thunderbird ja Enigmail-asetukset

[internal://enigmail.png]

Kuva 1. Enigmail-valikko

 • Kun halutaan muokata Enigmail-asetuksia, valitaan OpenPGP - Preferences.
 • Ruudulle avautuu kuvassa 2 olevan kaltainen ikkuna.

[internal://pref1.png]

Kuva 2. Basic-välilehti

 • Kohtaan GnuPG executable path kirjoitetaan polku, josta löytyy ajettava gpg-binääritiedosto.
 • Ohjelmalle voidaan antaa edellisen alla olevassa kohdassa parametreja.
 • Passphrase settings -kohdassa voidaan määritellä, kuinka pitkään käyttäjän salasana säilytetään ohjelmiston muistissa.
 • Kohdassa Keyservers on palvelimien nimiä, joita käytetään avainten hakemiseen.

[internal://pref2.png]

Kuva 3. Sending-välilehti

 • Encrypt to self: Jos vaihtoehto on valittu, kaikki lähetettävät salatut viestit, salataan vastaanottajien julkisilla avaimilla sekä omalla julkisella avaimella. Tämä vaaditaan, jotta käyttäjä voi purkaa itse salaamansa viestit.
 • Always trust user ID: Normaalisti ei-luotettuja avaimia ei voi käyttää salaamiseen, mutta ko. vaihtoehto aktivoimalla käyttäjä voi salata viestin myös sellaiselle käyttäjälle, jonka avaimeen hän ei luota.
 • Always confirm before sending: Jos tämä valitaan, ohjelmisto kysyy vahvistuksen salatun viestin lähetykselle
 • Rewrap signed HTML text before sending: Jos lähetetään HTML-muotoisia viestejä PGP-upotettuna, viesti on paketoitava uudelleen, mikä voi muuttaa viestin ulkonäköä.
 • Allow empty subject: Jos valittu, ohjelmisto ei valita puuttuvasta viestin otsikosta.
 • Allow flowed text (RFC 2646): Sähköpostiohjelma voi muokata RFC 2646:n mukaisia viestejä. Erityisesti on kyse rivinvaihtojen poistamisesta, mutta voi olla kyse myös muunlaisesta muokkauksesta. OpenPGP:n kanssa joillakin sähköpostiohjelmilla voi olla ongelmia tällaisten viestien kanssa. Valinnan avulla ko. viestien lähettäminen sallitaan.

[internal://pref3.png]

Kuva 4. Key selection -välilehti

Normal key selection:
 • Display selection when necessary: Ohjelma näyttää avaimenvalintadialogin, jos kaikille vastaanottajille ei löydy avainta, ja jos viesti halutaan lähettää salattuna.

Use Key Selection Rules:
 • Define rules manually -vaihtoehto tarkoittaa, että kullekin lähettäjälle yksilöllisesti konfiguroituja sääntöjä käytetään, eikä kysellä enempää.

[internal://pref4.png]

Kuva 5. PGP/MIME-välilehti

PGP/MIME:llä viitataan RFC:ssä 3156 määriteltyyn standardiin, joka sallii liitetiedostoiden salaamisen viestin rungon kanssa sekä HTML-viestien ja erikoisten salaamisen. PGP/MIME:n tuki on vielä toistaiseksi rajallinen, mutta lisääntyy nopeasti.
 • Never use PGP/MIME: PGP/MIME poistetaan käytöstä.
 • Allow to use PGP/MIME: PGP/MIME:n käyttö mahdollista.
 • Always use PGP/MIME: oletuksena käytetään PGP/MIME:ä

[internal://pref5.png]

Kuva 6. Advanced-välilehti

 • Encrypt if replying to encrypted message: Salattuun viestiin vastataan oletuksena salatulla viestillä, jos kohta on valittuna.
 • Do not add Enigmail comment in OpenPGP signature: Enigmail lisää oletuksena kommentin viestin allekirjoitukseen, mutta poistamalla tästä valinta, se estetään.
 • Treat -- as signature separator: jos tämä on valittu, Enigmail osaa käsitellä allekirjoituksen erotinta oikein. Jos viestissä jostain syystä esiintyy muualla ko. merkkipari, voi tulla ongelmia.
 • Use gpg-agent for passphrase handling: sallii gpg-agentin käytön salasanojen muistamiseen. Käyttö vaatii myös option No passphrase for user

[internal://pref6.png]

Kuva 7. Debugging-välilehti

 • Log directory: paikka, johon lokitiedostot tallennetaan.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 13:34:18 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback