PGP-salatun ja allekirjoitetun viestin lähettäminen ja purkaminen Enigmail- ja Thunderbird-ohjelmistoilla

Julkisen avaimen tuominen

  1. Hankitaan henkilön julkinen PGP-avain ja tallennetaan se esim. tekstitiedostona (tai leikepöydälle)
  2. Avataan OpenPGP - Key Management - File - Import keys from file.
  3. Etsitään tiedosto, joka sisältää avaimen ja avataan se.
  4. Enigmail ilmoittaa, että avain on tuotu

Viestin kirjoittaminen ja salaaminen

  1. Kirjoitetaan viesti normaalisti vastaanottajatietoineen.
  2. Valitaan OpenPGP-valikosta Sign Message, kun halutaan allekirjoittaa viesti sekä Encrypt Message, kun halutaan salata viesti.
  3. Valitaan vastaanottajan avain listalta.
  4. Kirjoitetaan oman avaimen salasana.

Viestin purkaminen vastaanottopäässä

Loin testitarkoituksissa sähköpostitilin (testi.hemmo..), jota käyttäen kirjoitin viestin ja salasin kirjoittamani viestin käyttämällä aikaisemmin luomaani julkista PGP-avainta. Lähetin PGP-salatun viestin, joka on nähtävillä kuvassa 1.

[internal://enc2.png]

Kuva 1. PGP-salattu viesti.

[internal://enc3.png]

Kuva 2. Viestin purkaminen.

Vastaanottaja voi valita OpenPGP-valikosta Automatically Decrypt/Verify Messages, jolloin saapuvat viestit puretaan automaattisesti. Samasta valikosta löytyy myös kohta Decrypt/Verify, jonka avulla purkaminen voidaan hoitaa manuaalisesti.

[internal://enc1.png]

Kuva 3. Viesti purettuna


This topic: Tietoturva/Tutkielmat > TyoLuettelo? > 2005-9 > 2005-9-enigmail_enc
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 14:23:00 - JukkaKoskinen
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback