Evolution Mail -ohjelmiston asetukset

Sähköpostitilin asetuksiin pääsee käsiksi seuraavalla tavalla:
  1. Valitse Edit - Preferences.
  2. Valitse kohdasta Mail Accounts haluamasi sähköpostitili.
  3. Klikkaa oikeasta reunasta Edit.
  4. Valitse avautuvasta ikkunasta välilehti Security.

[internal://enigmail_pgp-9.png]

Kuva 1. Salausasetukset Evolution Mail -ohjelmistossa

  • _PGP/GPG Key ID_-kohtaan lisätään avaimen ID-merkintä. Tämän saa tietää esim. komennolla gpg --list-keys, joka listaa käyttäjän avainrenkaan avaimet. Evolution Mail ei sisällä toimintoa, jolla oman avaimen voisi tuoda suoraan.
  • Always sign outgoing messages when using this account: allekirjoitetaan automaattisesti lähetettävät viestit, kun tämä on valittuna ja käytetään tiliä, jonka asetuksia juuri muutetaan.
  • Always encrypt to myself when sending encrypted mail: Salataan aina viestit itselle, kun lähetetään salattuja viestejä.
  • Always trust keys in my keyring when encrypting: luotetaan aina omassa avainrenkaassa oleviin avaimiin

Secure MIME -kohdassa on S/MIME-sertifikaattien käyttöön liittyviä asetuksia, joista enemmän toisaalla?.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 13:51:34 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback