PGP-salatun ja allekirjoitetun viestin lähettäminen Evolution Mail -ohjelmistolla

Viestin kirjoittaminen ja lähettäminen

  • Kirjoitetaan sähköpostiviesti normaalisti (New - Mail Message)
  • Valitaan Security-valikosta PGP Sign, kun halutaan allekirjoittaa viesti
  • Valitaan Security-valikosta PGP Encrypt, kun halutaan salata viesti.
  • Jos vastaanottajan julkista avainta ei löydy salattua viestiä lähetettäessä, Evolution näyttää virheilmoituksen.
  • Jos lähettäjän avain ei ole luotettu, PGP-allekirjoitettua viestiä ei lähetetä oletuksena (tämä voidaan muuttaa asetuksista).

Viestin purkaminen vastaanottopäässä

  • Kun vastaanottaja on vastaanottanut viestin, joka on salattu henkilön omalla julkisella avaimella, ohjelma tiedustelee avaimeen liitettyä salasanaa.

[internal://enigmail_pgp2-9.png]

Kuva 1. PGP-salasanan kyselydialogi

Kun käyttäjä on syöttänyt salasanansa oikein, viesti näytetään purettuna selväkieliseksi (kts. kuva 2).

[internal://enigmail_pgp3-9.png]

Kuva 2. Viesti purettuna

Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 13:54:17 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback