Evolution Mail ja S/MIME

Muokataan sähköpostiasetukset sopiviksi valitsemalla Edit - Preferences. S/MIME-varmenne on ensin tuotava Evolution Mail -ohjelmiston käyttöön ja sen jälkeen lisättävä halutun sähköpostitilin asetuksiin.

[internal://cert_tuonti-9.png]

Kuva 1. Evolution Mail -ohjelmiston Certificates-valikko

Kun halutaan lisätä oma varmenne sähköpostitilin käyttöön, toimitaan seuraavasti:

  • Valitaan Certificates_-kohta - _Your Certificates - Import
  • Selataan hakemistohierarkkiasta kansio, josta varmenne löytyy ja tuodaan se järjestelmään.

[internal://cert_tuonti2-9.png] Kuva 2. Varmenne tuotuna Evolution Mail -ohjelmistoon

  • Valitaan Mail Accounts - haluttu sähköpostitili - Edit

[internal://cert_tuonti3-9.png]

Kuva 3. Varmenteen valinta

  • Välilehdeltä Security löytyy kohta Secure MIME (S/MIME)
  • Select-nappuloita käyttämällä valitaan haluttu varmenne (allekirjoittamiseen ja salaukseen erikseen)

[internal://cert_tuonti4-9.png]

Kuva 4. Haluttu varmenne valittu

  • Asetuksista voidaan haluttaessa kytkeä viestien digitaalinen allekirjoittaminen ja salaus oletuksena päälle.

[internal://cert_tuonti5-9.png]

Kuva 5. Varmenne lisätty tilin asetuksiin
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 13:56:16 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback