S/MIME-salatun ja allekirjoitetun viestin lähettäminen Evolution Mail -ohjelmistolla

  • Luodaan ja kirjoitetaan normaalisti uusi viesti.
  • S/MIME-salaus ja -allekirjoitustoiminnot löytyvät Security-valikosta.
  • Jos vastaanottajan varmennetta ei löydetä, viestiä ei lähetetä.

[internal://evo_msgcomp-9.png]

Kuva 1. S/MIME-salattu ja allekirjoitettu viesti

  • Kuvassa 1 on purettu S/MIME-salattu ja -allekirjoitettu viesti.
  • Klikkaamalla viestissä olevaa kenttää Valid signature, Encrypted saa lisätietoja lähettäjän allekirjoituksesta ja salauksesta.

[internal://evo_msgcomp2-9.png]

Kuva 2. Tietoja allekirjoituksesta ja -varmenteesta
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 13:58:00 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback