Thunderbird ja sähköpostitilin konfigurointi käyttämään PGP:tä

Tässä oletetaan, että käyttäjä on jo luonut itselleen PGP-avainparin.

  1. Avataan sähköpostitilin asetukset (Windowsissa: Tools - Account Settings).
  2. Valitaan halutun sähköpostitilin kohdalta OpenPGP Security.
  3. Valitaan kohta Enable OpenPGP support..., jos halutaan ottaa Enigmail tilille käyttöön
  4. Valitaan sähköpostitilin käyttämä PGP-avain (voidaan käyttää sähköpostiosoitetta yksilöimään avain tai valita avain browse-toiminnon kautta).
  5. Alempana on mahdollisuus aktivoida viestien allekirjoittamis- ja salaustoiminnot päälle toimimaan oletuksena (nämä voi valita manuaalisesti yksittäisiä viestejä lähetettäessä).

[internal://pref.png]

Kuva 1. OpenPGP-tuki aktivoituna sähköpostitilille
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 13:40:33 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback