Mozilla Thunderbirdin konfigurointi S/MIME-salausta varten

Asetukset

Mozilla Thunderbird tukee perusasetuksillaan S/MIME-salauksen käyttöä. Valitse Tools - Account Settings (Linux-versiossa asetukset löytyvät Edit-valikon alta). Valitaan haluttu sähköpostitili ja sen alta kohta Security (Kuva 1).

[internal://tb_s_mime.png]

Kuva 1. S/MIME-asetukset Thunderbirdissä

Jokainen salaussertifikaatti on tuotava sähköpostiohjelmaan ennen käyttöä. Tämä tapahtuu valitsemalla avautuneesta ikkunasta Manage Certificates.

[internal://tb_s_mime2.png]

Kuva 2. Sertifikaattien tuominen

Valitaan avautuneesta ikkunasta import (Kuva 2) uuden sertifikaatin tuomiseksi järjestelmään. Haetaan sertifikaatin sisältävä tiedosto hakemistohierarkiasta ja hyväksytään valinta. Ohjelma kysyy sertifikaattia tuotaessa salasanaa, jota on käytetty sertifikaattia luotaessa.

[internal://tb_s_mime3.png]

Kuva 3. Sertifikaatti tuotuna

Kuvassa 3 on tilanne, jossa S/MIME-sertifikaatti on tuotu onnistuneesti järjestelmään. Tämän jälkeen se on vielä lisättävä Thunderbirdin käyttöön.

Palataan takaisin kohtaan Security (kts. kuva 1) ja klikataan Select -kohdassa Digital Signing. Tässä valitaan sertifikaatti omien lähetettävien viestien allekirjoittamista varten. Ruudulle avautuu ikkuna, josta käyttäjä valitsee haluamansa sertifikaatin pudotusvalikosta (kts. kuva 4).

[internal://tb_s_mime4.png]

Kuva 4. Sertifikaatin valinta

Hyväksytään valinta painamalla OK. Enigmail ehdottaa saman sertifikaatin käyttöä myös itselle lähetettävien viestien salaamiseen (kts. kuva 5). Jos halutaan näin tapahtuvan, hyväksytään ehdotus.

[internal://tb_s_mime5.png]

Kuva 5. Halutaanko käyttää samaa sertifikaattia viestien salaamiseen?

Tärkeimmät asetukset S/MIME-salauksen käyttöönottamiseksi on tehty. Kun halutaan lisätä sellaisten vastaanottajien sertifikaatteja, joille halutaan lähettää salattuja viestejä, se voidaan tehdä Manage Certificates -toiminnon kautta.
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 28 Sep 2009 - 14:13:02 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback