Stegano.exe käyttöliittymä

Ohjelma antaa työkalut kokonaisen steganograafin luomiseen. Ominaisuuksia on mm. kuvan lisääminen, avaimen ja piilotekstin määrittäminen ja näiden tallentaminen.

  • stegano256.jpg:
    stegano256.jpg

Kuvaan sisällytetty piiloteksti kryptattuna

Ohjelmaan on lisätty kuva, siihen liitetty steganograafi eli salateksti ja tämä on lopuksi vielä salattu avaimella. Kuva ei eroa (ainakaan silmällä katsottuna) alkuperäisestä, salaamattomasta kuvasta mitenkään. Ohjelma tukee vain .bmp- kuvaformaattia.

  • kryptattukuva.jpg:
    kryptattukuva.jpg

Piilotekstin selvittäminen

Piilotekstin saa selville vain tietämällä salausavaimen. Tällöin avataan ensin steganografinen kuva stegano.exe:llä, syötetään avain ja sen jälkeen voidaan tarkastella piilotekstiä. Ohjelman avulla voi sisällyttää piilotekstin myös ilman salausavainta.

-- HannuSimonen? - 24 Sep 2009
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
kryptattukuva.jpgjpg kryptattukuva.jpg manage 62.4 K 24 Sep 2009 - 12:13 UnknownUser  
stegano256.jpgjpg stegano256.jpg manage 11.3 K 24 Sep 2009 - 12:12 UnknownUser  
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 24 Sep 2009 - 12:13:52 - HannuSimonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback