Kimmo Heikkilä

Organisaatioiden välinen käyttäjähallinto

Johdanto

Palveluiden täytyy pystyä tunnistamaan käyttäjänsä. Tätä varten on kehitetty erilaisia käyttäjähallintaan suunnattuja työkaluja, prosesseja ja sopimuksia. Jokainen tietää mitä ovat käyttäjätunnus ja salasana, jotka ovat yleisimmät käyttäjäntunnistamiseen käytetyt keinot palveluissa. Nykyään käyttäjä joutuu käyttämään useita palveluita ja luodessaan jokaiseen palveluun erikseen käyttäjätunnukset aiheuttaa suuren rasituksen itselleen ja samalla palvelun ylläpitäjälle. Käyttäjähallintoa parantamaan on kehitetty erinäisiä järjestelmiä, jotka sallivat kirjautumisen eri palveluihin samalla käyttäjätunnuksella. Eräs esimerkki tälläisestä on Suomen korkeakouluissa paljon käytetty Haka–käyttäjätunnistusjärjestelmä. Käsittelen työssäni Haka–käyttäjätunnistusjärjestelmää, single sign–on:ia ja PKI:tä. Käyn hieman myös läpi tulevaisuuden näkymiä käyttäjähallinnossa.

Alaluku

Yleisohje muihin kuin johdantoon ja päätelmiin: 2-5 tekstikappaletta per luku. Lisäksi 0 tai vähintään 2 ala-alalukua per alaluku. Yleisohje lauserakenteelle: 2-6 virkettä per kappale, 1-3 lausetta per virke. Johdannon kaksi virkettä ovat huono ja päätelmien viisi virkettä hyvä esimerkki lauserakenteesta. Tämän kappaleen alun lauseet ovat puolestaan huonoja esimerkkejä, koska niistä puuttuu teonsana.

Tässä ohjeessa on noin 270 sanaa. Työn minimipituus on 1000 sanaa ja tarkoitus on, ettei sitä ylitettäisi kovin paljon. Minimimitta on vain neljä kertaa pitempi kuin tämä ohje. Tavoitteena on laatu eikä määrä. Moni kirjoittaja voi tuottaa paremman kokonaisuuden ylittämällä minimin reilusti. Tätä ei ole tarvetta kieltää, kunhan tekijä tietää mitä tekee. Toisaalta kannattaa ehkä tehdä alusta asti kaksi laadukasta työtä ja ansaita lisäopintopiste. Yhden tuplatyön tekeminen tässä tarkoituksessa on myös mahdollista, mutta laatuvaatimus on silloin tiukka.

Päätelmät / yhteenveto

Vastaukset ongelmaan tiivistetään tässä luvussa, jonka maksimipituus on sama kuin johdantoluvunkin. Tässä ei toisteta aiempia ilmaisuja eikä viitata aiempiin kohtiin. Toisaalta uusia näkökulmia ei tuoda esille, paitsi ehkä mainintoja siitä, miten työtä voisi jatkaa: syvemmälle tai laajemmalle. Lukija voi lukea vain johdannon ja päätelmät. Päätelmäluku on hyvä, jos lukija tällöin haluaakin lukea, mitä välissä on.

Lähteet

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Hallinto
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Organisaatio
Kuka Titu-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 03 Nov 2011 - 18:32:31 - KimmoHeikkila?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback