You are here: TUTWiki>Tietoturva/Tutkielmat>Tutkielmat?>Tietoturvapalveluna (revision 1)

Juuso Mantila

Tietoturva palveluna

Johdanto

Tietotekniikan jatkuva lisääntyminen ja sen merkittävyyden lisääntyminen liiketoiminnassa ovat tuoneet yritykselle valtaisia haasteita tietoturvallisuudessa. Yritysten tietopääoma on yksi merkittävimmistä tekijöistä kilpailueduista, joten sen suojaaminen on oltava entistä tarkempaa lisääntyneiden tietoturvauhkien takia. Tämän johdosta monet tietoturva yritykset ovat aloittaneet tietoturva palveluiden tarjoamisen, jotta yrityksen tietoturva olisi hallinnassa ja siitä vastaisi tietoturvan ammattilaiset.

Alaluku

-Tarjolla olevat tietoturva palvelut (mitä ne sisältävät yms.

-Millaiset yritykset niitä tarjoavat

-Tietoturvan ulkoistamisen edut/haitat

Päätelmät / yhteenveto

Vastaukset ongelmaan tiivistetään tässä luvussa, jonka maksimipituus on sama kuin johdantoluvunkin. Tässä ei toisteta aiempia ilmaisuja eikä viitata aiempiin kohtiin. Toisaalta uusia näkökulmia ei tuoda esille, paitsi ehkä mainintoja siitä, miten työtä voisi jatkaa: syvemmälle tai laajemmalle. Lukija voi lukea vain johdannon ja päätelmät. Päätelmäluku on hyvä, jos lukija tällöin haluaakin lukea, mitä välissä on.

Lähteet

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Titu-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r1 - 26 Oct 2012 - 01:15:48 - JuusoMantila
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback