Älä editoi tätä sivua, vaan oman työsi aiheen mukaan nimettyä sivua. Runko ja ohje sitä varten on sivulla TTJ/TTJ2013.TutkielmanRunko.

Oma tuotossivu sijoittuu tähän Tietoturva-webin aliwebbiin Tutkielmat. Tietoturva-webissä on käytössä sivujen merkkaus, jonka taustasta on selitys, ks. kohta "Määrämuotoisen merkkauksen ulottuvuudet". Merkkaus tehdään sivun alareunassa olevaan lomakkeeseen. Siinä on linkki sivulle SivuTiedotLaajennettu, jossa lomakkeen sisältö määritellään.

Perusvalinnat jatkokurssin harjoitustöissä ovat:
  • Vaativuus: Jatko
  • Valmius: valmisteilla, kun sivu on vasta luotu; kehitteillä kun se on luonnosvaiheessa, jne
  • Tyyppi: ydin

Muut valinnat koskevat aihepiirin luokitusta ja tietoturvatoiminnan luonnehdintaa ja ne vaihtelevat eri töiden välillä.

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Yleis
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Muu
Mitä Muu
Miltä Muu
Missä Muu
Kuka Muu
Milloin Muu
Miksi Muu
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 09 Sep 2013 - 15:46:39 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback