You are here: TUTWiki>Tietoturva/Tutkielmat>Tutkielmat?>UPS-tietoa

UPS esittely ja valinta

Johdanto

Tässä työssä selvitetään erilaisten UPS laitteiden ja järjestelmien toiminta sekä niiden ominaisuuksia ja teknisiätietoja. Koska UPSeja on tarjolla monenlaisia, käydään työssä läpi vain kolme suosituinta UPS totetusta. Nämä kolme suosituinta teknistä toteutusta ovat offline, line interactive ja online UPS. Työssä esitellään myös UPS laiteen valinta ja käydään läpi laitteiden hintoja.

Mikä on UPS

UPS eli Uninterruptible Power Supply on laite tai järjestelmä, joka huolehtii sähkökatkon aikana virranjakelusta akun kautta rajoitetun ajan ja näin IT-järjestelmä voidaan sulkea valvotusti ja turvallisesti. UPS tehtäviin kuuluu myös sähköverkkoon mahdollisesti kohdistuvia häiriöiden tasoittaminen, esim. tasoittaa virtapiikkejä, jotka voivat kaataa järjestelmän tai vahingoittaa laitteistoa. Toisin sanoen UPS on IT-laitteiden varavoimala.

UPSia käytetään yleensä suojaamaan tietokoneita, palvelinkeskuksia ja teleliikennelaitteita, koska näissä pienikin sähkökatkos voi aiheuttaa suuria tuhoja. UPSilla ei pyritä takaamaa virranjakelua pitkäksi ajaksi vaan siksi ajaksi, että IT-laitteet saadaan turvallisesti sammutettua ja kaikki tiedot tallennettua tai tarjota riittävästi aikaa tuoda ylimääräinen virtalähde jatkamaan virranjakelua. Yleinen UPS akun kesto virranjakelua varten on 5-15 minuuttia. UPSeja on erilaisia tekniseltä toteutukseltaan monenlaisia: Offline, Line interactive, double-conversion, hybrid topology, ferro-resonant, DC power ja rotary DRUPS. Näitä tutkitaan hieman tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Erillaiset tekniset toteutukset UPS-laitteissa

Upsit jakaantuvat teknisten toteutusten mukaan useaan eri ryhmään. Seuraavaksi esitellään kolme yleisintä ovat standby- eli off-line ups, line interactiveups ja on-line ups.[1] ja näitä teknisiä toteutuksia havainnollistetaan kuvien avulla.

Offline UPS

Offline upsissa on vain perus ominaisuuksia, jotka tarjoavat ylijännitesuojan ja akkuvarmenteen. Se antaa virtaa normaalisti suoraan sähköpistokkeesta siihen kytketyille laitteille. Kun sähkövirta katkeaa, virranjakelu siirtyy akulle. Tähän väliin tarvitaan invertteri, koska akku syöttää ainoastaan tasavirtaa. Offline upsit ovat pienikokoisia, halpoja ja hiljaisia.[1]

Line interactive

Line interactive UPSit suojaavat IT-laitteita paremmin kuin Offline UPS:t. Sen toiminta perustuu siihen, että invertteri on jatkuvasti kytkettynä virransyöttöön. Tällöin sähkönsyötön katketessa kytkentä akkukäyttöön tapahtuu nopeasti. Line interaktiivisessa mallissa invertteria käytetään myös vastakkaisuuntaisesti, jolloin voidaan ladata akkua virran ollessa kytketty ja erillistä tasasuuntaajaa ei tarvita. [1]

Online UPS

Online UPS eli double-conversion on tehokkain ja kallein UPS ratkaisu, mutta siinnä akun käyttöikä on pidempi, joka alentaa kustannusarvoa. Se on täysi vastakohta Offline UPS:lle ja tarkoitettu kaikista kriittisempien laitteiden suojaamiseen. Online UPS sopii ympäristöön, jossa sähköneristys on tarpeen tai jossa on laitteita, jotka ovat erityisen herkkiä jännitevaihtelulle. Se syötä laitteille kaikissa tilanteissa oikeaa ja tasaista virtaa suoraan verkosta. [1]

UPS valintaohje

UPS valintaan löytyi kätevä sivu (http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm). Sivulla valitaan minkäläiselle järjestelmälle tai ympäristölle tarvitaan UPS suojaus. Tämän jälkeen syötetään esimerkiksi tietokoneen tekniset tiedot ja valitaan haluttu UPS akunkesto sähkökatkon sattuessa. Omalle perus pöytäkoneelle 20” tuuman näytön kanssa suositeltiin paria erillaista mallia hintahaarukalla 399-849?. [3]

UPS laitteen valinnalle löytyi myös seuraavanlainen ohje. Lasketaan suojattavan laitteen kuorma (VA) kertomalla jännite (V) ja virta (A) tai jakamalla wattiteho kertoimella 0.7. Laitteita ollessa useita lasketaan niiden kaikkien kuormat yhteen. UPS valitaan 20-30% suuremmaksi kuin kokonaiskuorma (VA). [2]

Päätelmät / yhteenveto

UPS laitteita on tarjolla paljon eri hintaisia ja eri tarpeesiin. Sen valinta tulee suorittaa tarkasti, jotta siitä saataisiin hyödyt irti. Perus koti-mikroon kelpaa halvempikin ratkaisu, mutta tärkeimpiin ympäristöihin tarvitsee hommata kalliimpia ja tehokkaampia UPS laitteita.

Lähteet

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Hallinto
Mitä Eheys
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Titu-ammattilainen
Milloin Päivittäin
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 03 Nov 2011 - 21:32:05 - JuusoMantila
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback