You are here: TUTWiki>Tietoturva/Tutkielmat>Tutkielmat?>UxPermit

Tietoturvallisuuden jatkokurssin käytettävyystutkimuksia

Pääsyoikeustutkimukset

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Atomi
Luokitus Yksilöt
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 09 Sep 2013 - 18:37:49 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback