Tietoturvallisuuden jatkokurssin käytettävyystutkimuksia

Spesifikaatioihin tai prototyyppiin perustuvat arvioinnit

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Jatko
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Atomi
Luokitus Yksilöt
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Useita
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

This topic: Tietoturva/Tutkielmat > Tutkielmat? > UxSpec
Topic revision: r1 - 09 Sep 2013 - 18:40:52 - JukkaKoskinen
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback