Tietoturvallisuuden jatkokurssi

Tutkielmat 2005 – ja tietoturvan käytettävyystestit 2013 –

Sivun alkuosassa tämän johdannon jälkeen on linkit erityyppisten tietoturvakohteiden käytettävyystestauksiin. Suurin osa sivusta sisältää linkit tutkielmiin (vuoteen 2012 asti harjoitustöihin). Tuoreimman kurssin työt liitetään seuraavasti otsikoituihin listoihin yleensä niiden loppuun:
 • Ihmisten lähellä; Tietämystä
 • Biometriikka
 • Laitteiston lähellä
 • Verkon tekniikkaa sovellustasolla
 • Verkon tekniikkaa sovellustason alla
 • Käyttöä ja käyttöjärjestelmää
 • Ohjelmistollisia aiheita
 • Tekniikoita
 • Hallinnollista
 • Sovellusalueita
 • Mobiliteettia
 • Sisällön hallintaa

Tutkielmia on voitu editoida jälkikäteen. Luettelossa kunkin työn nimen edessä on työn alkuperäinen tekovuosi. Työn alkuperäinen tekijä käy ilmi työn otsikosta ja myöhemmät editorit versiotiedoista. Merkittävien muutosten tekijää pyydetään siirtämään alkuperäisen tekijän nimi tekstin otsikosta tekstin loppuun linkiksi, joka osoittaa alkuperäiseen versioon. Vuosien 2009 ja 2010 työt olivat muun aineiston editointitöitä eivätkä ne näy tällä sivulla, joskin vuoden 2009 kurssilaisten työnä oli kopioida tänne Moodle-ympäristöstä ja editoida vuosien 2005-2008 työt.

Käytettävyystestit

Tutkielmat

Ihmisten lähellä; Tietämystä

Biometriikka

Laitteiston lähellä

Verkon tekniikkaa sovellustasolla

Verkon tekniikkaa sovellustason alla

Käyttöä ja käyttöjärjestelmää

Ohjelmistollisia aiheita

Tekniikoita

Hallinnollista

Sovellusalueita

Mobiliteettia

Sisällön hallintaa

Tämän tekstin ja siitä suoraan linkitettyjen tekstien käyttöoikeutta koskee Creative Commons ´Nimi mainittava - Sama lisenssi´ 1.0 Finland lisenssi.

Print version |  PDF  | History: r31 < r30 < r29 < r28 | 
Topic revision: r31 - 08 Jun 2014 - 19:11:44 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback