Työhön otettavan henkilöstön taustan tarkistukset

okainen päässee tai joutunee joskus työelämään, hakemisen kautta tai muuten. Silloin voi tulla vastaan tilanne, että työhönottaja tarkastelee hakijan taustaa muiltakin osin kuin hakemuksessa tai haastattelussa tulee esille. Jos sitten itse päätyy joskus asemaan, jossa on vastuuta työhönottamisesta, on hyvä tietää, mitä voi ja mitä kannattaa tehdä uusien työntekijöiden luotettavuuden varmistamiseksi.

Tärkeisiin tehtäviin valittavilta henkilöiltä on syytä edellyttää luotettavuutta. Tätä ominaisuutta on vaikea mitata testein tai haastatteluin. Parhaiten siitä saisi käsityksen tuntemalla henkilö pitkältä ajalta, mutta yleensä ei ole järkevää kysyä asiaa ihmisiltä, joiden kanssa henkilö on elänyt. Silloin jouduttaisiin vain uuteen luottamusongelmaan. Toisaalta ei herätä luottamusta, jos työnhakija ei pysty nimeämään ketään suosittelijaa.

Tunteminen on tietysti mahdollista, jos henkilö on jo ollut pitkään töissä samassa paikassa. Uutta tuntematonta henkilöä työhön otettaessa tuntemusta voidaan hakea viranomaisilta ja muilta tahoilta, jotka ovat kirjanneet erilaisia tapahtumia.

Viranomaistarkistus koskee rikolliseen toimintaan osallistumista. Tätä tarkistusta ei tehdä ilman asianomaisen kirjallista suostumusta eikä pätevää syytä, kuten huomattavaa taloudellista intressiä. Tarkistuksia koskee Laki turvallisuusselvityksistä (2002). Paikallinen poliisi tekee suppeat selvitykset, muutama kymmenen tuhatta vuodessa. Suojelupoliisi tekee perusmuotoiset ja laajat selvitykset, useampi tuhat vuodessa. Laaja selvitys voi ulottua myös kohteelle läheisiin ihmisiin, näiden suostumuksella tietenkin, ja siinä voidaan ottaa huomioon kohteen taloustietoja.

Muita tarkistettavia tahoja ovat aikaisemmat työnantajat, oppilaitokset ja suosittelijat. Näiltä tahoilta saamiaan todisteitahan työnhakija on yleensä esittänyt, mutta asioiden tarkistaminen voi olla paikallaan. Joissain taloudellisiin tehtäviin liittyvissä yhteyksissä on tarpeen tarkistaa henkilön luottotiedot tai kytkennät muihin yrityksiin, esim. kaupparekisteristä.

Nykyaikainen tapa hankkia tietoa henkilön taustasta on internet-hakujen tekeminen. Joskus myös kirjastojen tietokannat voivat antaa sellaista tietoa henkilön kirjallisesta toiminnasta, jota hän ei välttämättä ole tuonut esille hakemuksessaan. Näissä menettelyissä on vaarana kuitenkin samannimisten henkilöiden sekoittuminen, ja sen vuoksi Työelämän tietosuojalaki edellyttää luvan pyytämistä. On syytä huomata, että ko. laki kattaa myös työnhakijat eikä vain työntekijöitä.

Luonnollisesti henkilön luotettavuutta voidaan arvioida myös psykologisin testein ja haastatteluin, vaikka niiden päätavoite onkin usein jokin muu. Lisäksi huumetestit voivat vaikuttaa työhönottoon, ja syynä melko varmasti on luotettavuusnäkökulma. Työelämän tietosuojalaissa on käsitelty myös soveltuvuusarviointitestejä ja työnhakijalle on määritelty oikeus saada tieto testin tuloksista. Laissa kielletään kokonaan geneettinen tutkimus työhön otettaessa ja työsuhteen aikana.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Yksilöt
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 09:21:03 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback