You are here: TUTWiki>Tietoturva>Uhkat

Tietoturvallisuuden määrittelyä uhkien kautta

"Mitä pitää turvata ja miksi, mikä voi mennä vikaan, mikä tai kuka uhkaa, miten uhkia kartoitetaan, mikä on uhkamalli? Yksityiskohtaisia uhkia tulee esille myöhemmissä luokissa.
Tietoturvallisuuden yleiset määritelmät (käsitteen sisältö: tietojenkäsittelyrauha, CIA etc), uhkaavat luonnonvoimat, tekniset ongelmat, tahalliset uhkat (hakkerin etiikasta haittaohjelmiin), inhimilliset virheet, hallinnolliset puutteet."
(=Pääsivun kuvaus tästä luokasta, ks. tarkempi tämän sivun lopusta.)

Tietoturvauhkien jäsentelyä

 • Yleistä uhkista (mitä tiedolle voi tapahtua)?, Uhkien jaottelu BSI:n mukaan?, Missä tietokoneturva pettää?, Tietoverkon turvaongelmia?, Hyökkäysten taksonomia?
 • Tietoturvakäsitteen sisältö?, Tietoturvapoliittisia määritelmiä?
 • Uhka-analyysi?, Uhkamalli?

Luonto ja muu ei-tiedollinen tai ulkonainen

 • Ihmisettömiä fyysisiä uhkia: Yleisesti, Tuli, vesi, maa, ilma, sähkö, …?
 • Ihmisellisiä yleisuhkia Yleisesti?, Poikkeusolot, ilkivalta, terrorismi, …?

Virheet tai puutteet, joissa asiaan liittyvä ihminen on osallinen

(ks. BSI-luettelot)
 • Inhimillinen taso?
 • Tekniikan taso?
 • Hallinnon taso?

Tahalliset uhat (tiedolliset, paitsi “koodiaseet”)

 • Tietorikollisuuden piirteitä (alustava wiki-sivu)?, Hyökkääjät ja hyökkäykset (V-TT s. 4)?, Hakkerin etiikka?
 • Tietomurrot?
 • Vakoilu?
 • Väärinkäyttö?
 • Palvelunesto?
 • Roskaposti?
 • Identiteettivarkaudet?
 • Huijaukset?

Pahat ohjelmat

 • Pahat ohjelmat?
 • Virusten ominaisuuksia?, Virusten anatomiaa?
 • Hyökkääjän työkaluja?
 • Epidemiologiaa?, Immunologiaa?

Tässä luokassa pyritään kattamaan kaikki sellaiset uhkat, joista kannattaa tietää yleisesti -- tarkastelematta sen tarkemmin miten ne torjutaan. Yleisten esittelyjen lisäksi tänne sopivat tapauskuvaukset, jos niiden painopiste on uhkissa, vaikka niissä kerrottaisiinkin vastatoimista.

SivuTiedot edit

Vaativuus yleis
Valmius valmisteilla
Tyyppi ydin
Print version |  PDF  | History: r1 | 
Topic revision: r1 - 30 Jul 2009 - 15:55:20 - JukkaKoskinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback