You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>UlkomaisiaSeittiaineistoja

Ulkomaisia seittiaineistoja

* Tietoturvakäsikirja verkkosivustona saksaksi ja isona dokumenttina englanniksi , Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik (Saksa).

  • CISSP and SSCP Open Study GROUP Online Quizzer. Epävirallinen kysymysgeneraattori, jolla voi harjoitella kuuden tunnin mittaista ja 250 kysymyksestä koostuvaa CISSP-tutkintoa varten, CISSP = Certified Information Systems Security Professional.

  • GT Information security architecture, Road map. Käsitekartan tapaan jäsennetty esittely. Georgia Institute of Technology.

  • Security Analogies : wiki-sivusto, jolle kerätään tietoturvailmiöiden ymmärtämisen avuksi analogioita eli vertauskuvia (aloitettu toukokuussa 2007).

  • Internet Security Glossary , IETF RFC 4949. Internet-standardien sanastoksi tarkoitettu laaja termiluettelo selityksineen (versio 2, elokuu 2007).

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Linkkiluettelo
Luokitus Hallinto
Mitä Muu
Miltä Muu
Missä Muu
Kuka Tite-maallikko
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 18 Apr 2010 - 20:27:32 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback