Vesi ja muut aineet

Vesi voi tulla tietojenkäsittelyn uhkaksi monella tavalla:

  • tulvavesi
  • sadevesi, esim. vuotavasta tai myrskyn särkemästä katosta,
  • hajonnut vesijohto,
  • tulipalon sammutusvesi,
  • liiallinen kosteus. ( Liian alhainenkaan ei ole hyväksi?. )

Tietojenkäsittelyä uhkaavat tulvat ovat Suomessa harvinaisia, mutta kadulla särkynyt kaukolämpöjohto voi aiheuttaa vaarallisen paikallisen tulvan, samoinkuin haljennut vesijohtokin, vaikka se ei olisikaan samassa tilassa tietokoneen kanssa. Tietokonehuoneissa ei yleensä tarvita lämmitystä, mutta henkilökohtaisten työasemien vieressä voi olla vesikiertoisia lämmityspattereita, jotka vioittuessaan voivat kastella laitteita suoraan. Yhtä lailla vahingollista voi olla laitteiden päälle esim. ylemmästä kerroksesta valuva vesi.

Veden vaikutuksia vastaan kannattaa varautua laitteiden ja laitetilojen sijoittelulla. Laitetiloissa ei saisi olla vesijohtoja eikä mahdollisuutta, että lattialle muualta tullut vesi kovin pian pääsisi tekemään vahinkoa.

Jos henkilökohtaisia laitteita kuitenkin on vesijohtojen lähistöllä, ei ole huono idea pitää varalla sopivia muovipusseja teippeineen, joilla laitetta käyttävä voi suojata tärkeimmät tietovälineet, jolloin tekeillä ollut työ ehkä saadaan pelastetuksi. Sähköiskujen vaara on tietysti otettava huomioon. Nopeassa tilanteessa ei ehditä ehkä suorittaa minkäänlaista alasajoa, vaan voi olla syytä aloittaa virransyötön katkaisusta.

Vesi voi häiritä tietokoneen toimintaa myös liiallisen ilmankosteuden kautta. Muita asiattomia aineita ovat erilaiset hiukkaset, esim. tavallinen huonepöly, paperin pöly (esim. silppurista), rakennustöistä tai ulkoa tuleva metallin tai hiekan pöly tai noki. Pölyn ja lian vaikutuksesta laitteistojen jäähdytys voi heikentyä, jotkin liitokset tai tallennusvälineet voivat toimia puutteellisesti, tai jotkin liikkuvat osat voivat jumittua, esim. kirjoittimissa. Lisäksi hyökkääjä voi pyrkiä aiheuttamaan oikosulkuja sähköäjohtavalla pölyllä. Suojausmekanismit tällaisia ongelmia (ainakin tahattomia) vastaan ovat ilmeiset. Laitteiden käyttöohjeissa on usein suosituksia sallituista olosuhteista. Jotkin laitteet on nimenomaan tehtykin vaativampiin olosuhteisiin, mutta harva matkapuhelin esim. sietää saunan kosteutta.

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmisteilla
Tyyppi Ydin
Luokitus Uhkat
Mitä Luottamuksellisuus
Miltä Ihmisetön uhka
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > VesiJaMuutAineet
Topic revision: r2 - 14 Mar 2010 - 20:39:12 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback