vieraskielisiä kirjoja ja painotuotteita

Kirjoja, jotka liittyvät läheisimmin tähän aineistoon

 • [PflP02] Charles Pfleeger, Shari Pfleeger: Security in Computing , Prentice Hall, 3rd ed. 2003, ISBN 0-13-035548-8.

 • [Goll99] Dieter Gollmann: Computer Security. Wiley 1999. ISBN 0-471-97844-2.

 • [KaPS02] Kaufman, Perlman, Speciner: Network Security, Prentice Hall 2nd ed. 2002, ISBN 0-13-046019-2.

Muita kirjoja ja laajoja dokumentteja

 • [Alle02] Julia H. Allen: Verkkotietoturvan hallinta - CERT, Edita 2002, ISBN 951-826-588-7. (Verkon tietoturva -kurssin aineistoa)

 • [Amor94] Edward Amoroso: Fundamentals of Computer Security Technology, Prentice Hall, 1st ed., 1994.

 • [AICS] An Introduction to Computer Security. NIST:n käsikirja eri muodoissa. Samaan "800-sarjaan" kuuluu muita NIST:n turva-aiheisia dokumentteja.

 • [Denn98] Dorothy E. Denning: Information Warfare and Security. Addison-Wesley, 1998.

 • [GarS96] Simson Garfinkel, Gene Spafford: Practical Unix & Internet Security. O´Reilly, 1991, 2nd ed. 1996 , 3rd ed. 2003.

 • ([ISMH02]) [HISM97] Information Security Management Handbook . Toimittajat M. Krause, H.F. Tipton. Verkkoversio vuoden 2005 laitoksesta (5th ed, linkki toimii TTY:llä).

 • [Lane97] Carol Lane: Naked in Cyberspace, How to find personal information online. Pemberton Press, 1997.

 • [MeOV97] Menezes, Oorschoot, Vanstone: Handbook of Applied Cryptography. CRC Press 1997. Kryptoalan keskeinen käsikirja, joka on nähtävänä kokonaan verkossakin.

 • [Pelt05] Thomas Peltier: Information Security Risk Analysis , 2nd Ed, CRC Press 2005.

 • [Pepb05] Thomas R Peltier, Justin Peltier, John A Blackley: Information Security FUNDAMENTALS , CRC Press 2005.

 • [Schn00] Bruce Schneier: Secrets and Lies, Digital Security in a Networked World. Wiley 2000. Ajatuksia herättävä kirja ilman kaavoja.

 • [Stal98] William Stallings: Cryptography and Network Security, Prentice Hall, 2nd ed. 1998.

 • [VieM03] John Viega, Matt Messier: Secure Programming Cookbook. O´Reilly & Associates; 1st ed. 2003, 762 sivua.

 • [Wadl00] Thomas A. Wadlow: The Process of Network Security, Addison-Wesley 2000, ISBN 0-201-43317-6. (Verkon tietoturva -kurssin aineistoa)

TTY:n kirjaston kautta on saatavilla elektronisesti laaja kokoelma tietoturva-alan kirjallisuutta. Osoite on http://www.infosecuritynetbase.com .

Artikkeleita

 • H.Debar, M.Dacier, A.Wespi: Towards a taxonomy of intrusion-detection systems, Computer Networks 31, 1999, 805-822.

 • A.K.Ghosh, J.M. Voas: Inoculating Software for Survivability, Communications of the ACM, Vol.42, No.7, Jul 1999 , 38-44.

 • J.Kephart, G.Sorkin, D.Chess, S.White: Fighting Computer Viruses. Scientific American, Nov 1997. IBM:n digitaalinen immuunijärjestelmä.

 • Saltzer J., Schroeder M.: The Protection of Information in Computing Systems. Proc. of the IEEE, vol. 63, Nr 9, July 1975, 1278-1308.

 • S.W.Smith, S.Weingart: Building a high-performance, programmable secure coprocessor. Computer Networks Vol31 No8, 1999, 831-860.

 • Shawn Tseng, B.J. Fogg: Credibility and Computing Technology, Communications of the ACM, Vol. 42, No. 5 May, 1999, 39-44.

Materiaalisivuilla on lisäksi runsaasti linkkejä on-line -artikkeleihin.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Linkkiluettelo
Luokitus Hallinto
Mitä Muu
Miltä Muu
Missä Muu
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r4 < r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r4 - 18 Apr 2010 - 20:26:46 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback