Yhteiskunta

Yhteiskunnallinen näkökulma tietoturvallisuuteen sisältää seuraavia osa-alueita, jotka menevät paljolti päällekkäin ja joita kaikkia ei käsitellä tämän kokonaisuuden puitteissa tai lainkaan.

  • yhteiskunnan yleinen turvallisuus -- suhteessa erityisesti tietosodankäyntiin. Tätä ei nykyisessä kurssimateriaalissa käsitellä.
  • lainsäädäntö: asiaa voidaan tarkastella yleisellä pohdinnalla sekä erityisesti murtautumisten yms. tietorikosten , tietosuojan tai tekijänoikeuksien kannalta.
  • hallinto. Yhteiskunnallinen ulottuvuus löytyy lähinnä sähköisestä asioinnista. Sen sijaan yhteiskunnan hallintoelinten tietojärjestelmiä voidaan tarkastella samalta kannalta kuin jonkin ison yrityksen järjestelmiä eli niissä sinänsä ei ole mitään erityisen "yhteiskunnallista".
  • talouselämän kysymykset. Lainsäädännöllä paljolti ohjataan juuri taloudellista toimintaa. Hieman teknisempi näkökulmaa löytyy erityisesti sähköisestä kaupankäynnistä .
  • internetin ja muiden laajojen tietojärjestelmien merkitys yksilöille yhteisöjen jäseninä. Keskeinen kysymys on yksityisyys erityisesti tietoverkossa. Se on tietysti paljolti tekemisissä tietosuojan kanssa.
  • eettiset kysymykset. Näistä keskustellaan Tietoturva-arjen kurssilla.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Yhteiskunta
Mitä Muu
Miltä Useita
Missä Muu
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Politiikka

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > Yhteiskunta
Topic revision: r3 - 22 Apr 2010 - 09:27:20 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback