Yleisesti yksityisyydestä ja tietosuojasta

Yksityisyys tarkoittaa ihmisen oikeutta tai käytännön mahdollisuutta määrätä itseään koskevan tiedon käytöstä. [ VAHTI-sanasto , jonka määritelmässä on mukana myös kaksi tietoturvaan vähemmän liittyvää puolta: "oma rauha" ja "reilu arvio".]

Menneisiin aikoihin verrattuna kansalaisen henkilöllisyys on nykyään todella monen tahon tiedossa -- liittyneenä tyypillisesti johonkin aktiviteettiin, jonka yhteydessä tieto on tallentunut. Tietosuoja on sitä, ettei tietojen kerääjä saa käyttää niitä miten ja mihin tahansa. Tietosuojalainsäädäntö on keskeinen lähtökohta yksityisyyden toteuttamiselle, mutta on monia yksityisyyden kannalta arveluttavia tilanteita, joita laki ei koske, ainakaan toistaiseksi. Lisäksi, vaikka laki kieltäisikin jonkin yksilöä koskevan tiedon paljastamisen, niin jos se paljastuu niin paljastajan saama rangaistus ei välttämättä auta, kun tieto on muuttunut julkiseksi.

Riippumatta siitä koskeeko lainsäädäntö asiaa vai ei, seuraavassa on yhdenlainen jaottelu ihmistä itseään koskevasta tiedosta, joka voi päätyä jonkun muun haltuun. Vain pienen osan näistä kaikista pystyy kukaan muu yhdistämään kuin henkilö itse. Uhkia voi kuitenkin miettiä vaikkapa, sitä kautta, mihin poliisi valtuuksineen pystyisi, jos tietoja pitäisi jostain syystä kaivaa esille.

henkilön perustiedot: nimi, osoite, syntymäaika (+ henkilötunnus) ym.
 • liittyvät useimpiin muihin
 • + biometrisia tietoja

ihmissuhteet
 • viralliset
 • muut

omaisuus
 • kulkuneuvot
 • asunnot
 • arvoesineet (takuiden, vakuutusten kautta)
 • verotustiedot

terveystiedot
 • sairaudet
 • vammat
 • hoidot

osallistuminen tietoliikenteeseen
 • kirjeenvaihto
 • puhelut
 • seittiselaus
  • (tietoliikenne on yksi harvoja luettelon kohtia, joissa on mahdollisuuksia anonymisointiin)

sijainti
 • kulloinenkin (matkapuhelimet, valvontakamerat, liikennevalvonta)
 • matkustaminen

toiminta yhteisöissä
 • koulutus
 • työ
 • harrastukset
 • jäsenyydet
 • esiintymiset

media
 • lehtien tilaus
 • tiedotusvälineiden seuraaminen
 • kirjastolainat

taloudelliset tiedot
 • ostoskäyttäytyminen
 • muun rahan kuin käteisen käyttö
 • velat

oikeusprosessit *rikokset ja rikkeet
 • kuulustelut, todistamiset
 • ym.

VAHTI-sanasto antaa tietosuojalle kaksi määritelmää: "1. Tietojen valtuudettoman saannin estäminen ja tietojen luottamuksellisuuden säilyttäminen. 2. Henkilötietojen suojaaminen valtuudettomalta tai henkilöä vahingoittavalta käytöltä.". Ensimmäinen näistä edustaa yleistä tietoturvatavoitetta, jota tässä aineistossa kutsutaan luottamuksellisuudeksi. Aineistossa käytetään jälkimmäistä määritelmää tietosuojalle, eli sen katsotaan koskevan nimenomaan henkilötietoja. Niille on ominaista, etteivät ne voi olla kokonaan salaisia, vaan niiden hyödyllisyys perustuu siihen, että niistä on tietoa myös joillakin muillakin kuin henkilöllä itsellään tai hänen läheisillään.

Tietosuoja on englanniksi data protection ja ruotsiksi dataskydd. Yhdysvaltalainen näkemys tietosuojan toteutumisesta vaikuttaa melko pessimistiseltä: Dorothy Denning esittelee kirjassaan Information Warfare and Security , miten helppoa on ihmisten henkilökohtaisten tietojen urkkiminen avoimista lähteistä. Mukana on mm. seuraava lainaus Carol Lanen kirjasta Naked in Cyberspace: "Muutamassa tunnissa tietokoneeni äärellä istuen, aloittaen nimestäsi ja osoitteestasi, voin saada selville, mitä teet elääksesi, puolisosi ja lastesi nimet ja iät, millainen auto sinulla on, talosi arvon, ja paljonko maksat siitä veroa ... Voin myös löytää sen unohdetun collegen aikaisen huumejutun."

Lanen Ensimmäinen Informaatiolaki on seuraava: "Jos tieto on yhdessä paikassa, niin se on jossain muuallakin" ja tällä on korollaari: "Jos tieto on missä tahansa ja miten hyvin suojattuna tahansa, se on myös jossain muualla, jossa lähes kuka tahansa voi päästä siihen käsiksi." Ensimmäinen väittämä on melko ilmeinen. Tieto, joka olisi vain yhdessä paikassa, ei ehkä ansaitsisi edes tiedon nimeä. Toisen väittämän loppuosa ei ole lainkaan ilmeinen. Siinä on huomattava, että ilmaisu "voi päästä" on hyvin väljä. Jos kuitenkin ajatellaan ketä tahansa, jolla on selkeä käsitys siitä, mitä hän etsii, ja riittävästi röyhkeyttä ja kohtuullisesti resursseja, niin epäilemättä jotkin tiedon kappaleet voivat olla hänen ulottuvillaan. Tietosuojan tehtävänä on torjua tuota ongelmaa ainakin niiltä osin kuin kappaleet vielä ovat alkuperäisten vastuullisten tahojen hallussa.

Privacy Foundation on Denverin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimuslaitos, jonka pääsivulle on koottu yksityisyyteen liittyviä artikkeleita.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Yksilöt
Mitä Yksityisyys
Miltä Useita
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 22 Apr 2010 - 09:38:46 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback