Yleistä tekijänoikeuksista

Likimain kaikki tietoturva koskee aineetonta omaisuutta. Ohjelmistoilla ja muilla hengentuotteilla käytävä kauppa edellyttää tuotteiden levitystä ja se asettaa niiden suojaamiselle haasteita, jotka poikkeavat muusta tietoturvasta.

Tekijänoikeuksia koskevia säännöksiä on nykyään erittäin helppo rikkoa, sillä erityisesti www:stä löytyy runsaasti suojattua materiaalia, jonka kopioiminen ei maksa edes valokopioinnin, skannaamisen tai nauhoittamisen vaivaa -- ja edelleen levittäminen voi tapahtua samantien, ja jopa huomaamatta jos sattuu ajamaan jotain tiedostojenjako-ohjelmaa. Tietämättömyys säännöistä tai kopioitujen teosten lainsuojasta ei kuitenkaan tee näistä toimista vähemmän rangaistavia. Mainittakoon myös, että melko yleisen luulon vastaisesti Suomessa tekijänoikeus on voimassa, vaikka teoksessa ei olisi copyright-merkintää, eikä edes tekijän nimeä.

Tekijänoikeus, copyright, tarkoittaa kopiointioikeutta, eli lakitekstiä lainaten se tuottaa "yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista tekotapaa käyttäen."

Tekijänoikeuslaki on vuodelta 1961 ja sitä on aikojen kuluessa täydennetty ottamaan huomioon mm. tietokoneohjelmat (1991). Suuri muutos tapahtui vuonna 2005, jolloin laki vasta alkoi ottaa huomioon digitaalisten aineistojen erityispiirteet niiden levityksessä ja suojauksessa. Yksi syy lain uudistukseen oli EU-direktiivi digitaalisen ja verkkoympäristön tekijänoikeuksista vuodelta 2001. Sen vaatimat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön piti tehdä vuoden 2002 loppuun mennessä.

Laki asettaa tekijänoikeudelle joitakin rajoituksia, eli laajentaa hieman kopioijan oikeuksia. Tällaisia tapauksia ovat mm. kirjastot, arkistot, museot, opetus, tutkimus, välityspalvelimet ja tilapäiskopiot. Lisäksi tekijänoikeus lakkaa, kun 70 vuotta on kulunut tekijän kuolemasta.

Tekijänoikeuksiin liittyy monenlaista tekniikkaa fyysisistä ja ohjelmallisista kopiosuojauksista teosten merkitsemiseen digitaalisin vesileimoin . Näitä kutsutaan yhteisellä nimellä digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnaksi (DRM, Digital Rights Management) ja lakitekstissä erikseen teoksen suojana oleviksi tehokkaiksi teknisiksi toimenpiteiksi sekä oikeuksien sähköisiksi hallinnointitiedoiksi. Kumpaisenkin purkaminen tai poistaminen on kiellettyä, eikä suojausten kiertokeinoja saa valmistaa eikä levittää. Toisaalta teoksen tekijä velvoitetaan mahdollistamaan laillisesti hankitun tallenteen asianmukainen käyttö DRM-tekniikoiden estämättä.

Tekijänoikeuksista on paljon tietoa seitissä ja lain tuorein uudistusprosessi herätti runsaasti keskustelua. Tekijänoikeuden olemus ei siinä muuttunut ja tämän kurssin tarpeisiin sopii edelleen oikein hyvin J.Korpelan vuonna 1996 laatima tiivistelmä siitä, mitä jokaisen tietokoneen käyttäjän pitäisi tietää tekijänoikeudesta. LUE se. Tarkempaa tietoa löytyy saman kirjoittajan tuoreemmasta ja hyvin monipuolisesta tekijänoikeuksien FAQ:sta (ja tieteellisemmin K.Sorvarin väitöskirjasta 2005 ).

Tekijänoikeus on yksi aineettomaan eli immateriaaliseen omaisuuteen liittyvä oikeus. Muita ovat mm. patentit ja tavaramerkit. Suomeksikin usein käytetty lyhenne IPR tulee sanoista intellectual property rights. Tekijänoikeuslaki ei käsittele muita immateriaalioikeuksia kuin tekijänoikeuksia ja sen lähioikeuksia. Lähioikeudet koskevat live-esityksiä, valokuvia, erilaisia tallenteita ja luetteloita, joiksi tietokannatkin voidaan tulkita. Ne eivät ole yleensä ole teoksia, mutta saavat samantapaista joskin heikompaa suojaa.

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Hallinto
Mitä Aineeton oikeus
Miltä Muu
Missä Organisaatio
Kuka Tite-ammattilainen
Milloin Ennakolta
Miksi Laki

This topic: Tietoturva > Sisällysluettelo? > YleistäTekijänoikeuksista
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 09:59:29 - MaijuLehtonen?
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback