You are here: TUTWiki>Tietoturva>Sisällysluettelo?>YleistäE-kaupasta

Yleistä e-kaupasta

Sähköinen kaupankäynti on laajempi ja vanhempi ilmiö kuin ensinnä mieleen tuleva seittikauppa. Ideana on yksinkertaisesti korvata kaupankäynnissä perinteisesti käytetty paperi biteillä. Sittemmin mukaan on tullut myös kauppatavara, joka on välitettävissä bitteinä, siis ohjelmistot, dokumentit ja monenlaiset palvelut. Lentoyhtiöiden paikanvarausjärjestelmätkään eivät ole pelkästään tietokantoja, vaan nekin edustavat monenvälistä sähköistä kaupankäyntiä.

Paperittoman kaupankäynnin standardoitua perusteknologiaa 1980-luvulta lähtien on ollut EDI (electronic data interchange), jonka mukaisesti kaupankäynnin (tai muun toiminnan) osapuolet sopivat määrämuodon tilauksille, vahvistuksille, laskuille ym. dokumenteille, joita ne toimittavat toisilleen, tietokoneelta tietokoneelle. EDI on suomeksi OVT eli organisaatioiden välinen tiedonsiirto.

Yksi keskeisiä tietoyhteiskunnan rakenteita on elektroninen rahaliikenne, vaikka se tapahtuukin paljolti piilossa eikä ole mikään uusi ilmiö varsinkaan rahalaitosten välillä. Kun tavallinen kansalainen tulee tekemisiin sähköisen rahan ja yleisemmin kaupankäynnin kanssa, tarvitaan paljon enemmän tietoisuutta riskeistä ja keinoista niiden torjumiseksi.

Sähköisestä kaupankäynnistä on julkaistu Aapinen, jossa on tietoa myös EDI:stä (kohdassa tietovirtojen hallinta). Lisäksi siinä on ohjeita sähköiselle asiakkaalle, mutta näkökulma on yrityksen. Asiakkaan näkökulmaan keskittyy Ostoksilla verkkokaupassa, joka on toinen TIEKEn julkaisu.

Kuluttujavirasto on julkaissut yksinkertaisen Verkkokauppa-apurin. Se on selityksin varustettu tarkistulista seikoista, joiden perusteella voi arvioida verkkokauppiaan luotettavuutta. Ensinnäkin kannattaa varmistua, että seuraavat asiat ovat annettuja, selkeitä, yksinkertaisia:

  1. verkkokaupan nimi, sijainti, yhteystiedot,
  2. yksityiskohtaiset tuotetiedot,
  3. kauppasopimus ja toimitusehdot,
  4. ostajan oikeudet, etenkin jos hän on tyytymätön,
  5. kaupanteon vaiheet, mahdollista peruutusta myöten.

Tämän kurssin aihepiiriin lähinnä liittyvät tarkistuskohdat ovat

  1. Internet-yhteyden turvallisuus, tyypillisesti SSL-protokollalla. Apuri ei protokollaa mainitse eikä myöskään puutu mahdollisiin sertifikaattiongelmiin.
  2. yksityisyyspolitiikka.

Viimeiset kaksi kohtaa ovat varsin epäsuoria päättelykeinoja. Ensimmäinen ei todennäköiseti aiheuta suurta huolta ja toisen puolestaan ei muutenkaan pitäisi tulla kyseeseen.

  1. Onko kauppa Suomen tai EU:n ulkopuolella?
  2. Onko linkki kauppaan peräisin späm-viestistä?

-- JukkaKoskinen?

SivuTiedotLaajennettu edit

Vaativuus Perus
Valmius Valmis
Tyyppi Ydin
Luokitus Käytännöt
Mitä Useita
Miltä Useita
Missä Muu
Kuka Tite-maallikko
Milloin Muu
Miksi Hyvä tapa
Print version |  PDF  | History: r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 22 Apr 2010 - 10:31:51 - MaijuLehtonen?
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback