1. Taustatietoa

Taustalla oleva lainsäädäntö

YTHS:lle, kuten muullekin opiskeluterveydenhuollolle, on asetettu velvoite seurata opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä opiskeluyhteisön hyvinvointia 3 vuoden välein. Opiskeluympäristö koostuu fyysisistä opiskeluolosuhteista, opintojen järjestämisestä ja opintojen ohjauksesta, erilaisista oppimisympäristöistä, oppilaitoksen opiskeluyhteisöistä ja opiskelijoiden omista yhteisöistä.

Terveydenhuoltolain 17 §:n 1 momentti:

Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (6.4.2011):

Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus on tarkastettava yhteistyössä oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, opiskeluterveydenhuollon, terveystarkastajan, henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista on seurattava vuosittain.

Lisätietoa lainsäädännöstä

Työskentelyn käynnistäminen Porin yliopistokeskuksessa

Porin yliopistokeskuksessa opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin arvioinnin seuranta käynnistyi hyvinvointityöryhmä Hyrrän toimesta. Yliopistokeskuksen erityisluonteen huomioonottaen työskentely päätettiin käynnistää Porin yliopistokeskuksessa, vaikka jokainen emoyliopisto tekee oman arviointinsa. Porin YTHS:n toimipisteen terveydenhoitaja Eija Tarri esitteli asian hyvinvointityöryhmälle jo vuonna 2012. Silloin kuitenkin päätettiin vielä odottaa emoyliopistojen ja YTHS:n isojen asemien toimintamalleja, jotta arvionnista saataisiin mahdollisimman yhtenäinen ja kattava emoyliopistojen linjausten kanssa. Hyvinvointityöryhmä päätti käynnistää arvioinnin keväällä 2015, jolloin Porin yliopistokeskuksen tilojen muutos ja remontti olivat valmistuneet. Lisäksi päätettiin käyttää arvioinnin pohjana TUTWiki-pohjaa, jota oli käytetty Tampereella Hervannassa opiskelijoiden terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin arvioinnissa (OPY). Hyvinvointityöryhmässä nimettiin 12.3.2015 OPY-selvitysryhmään aluksi Porin yliopistokeskuksen johdon assistentti Päivi Elonen, RTK-palveluiden kohdepäällikkö Tero Hämäläinen, opiskelijasihteeri Linnea Kotiniemi ja terveydenhoitaja Eija Tarrin. Selvitystyön edettyä kutsuttiin työryhmän kokoukseen Porin yliopistokeskuksen johtaja Jari Multisilta ja päätettiin käynnistää OPY-arviointi Porin yliopistokeskuksessa.

Työryhmä kutsuu tarpeen mukaan kokouksiin ryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita.

Työryhmän toimintakausi alkoi 5.5.2015 ja päättyy 31.12.2018.

Porin yliopistokeskuksen yhteystiedot

Porin yliopistokeskus

Pohjoisranta 11 A (PL 181)

28100 Pori

Sähköposti ucpori@ucpori.fi

http://www.ucpori.fi

Opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden seurantalomake

Lomake_Opiskeluympariston_terveellisyys_ja_turvallisuus
Print version |  PDF  | History: r11 < r10 < r9 < r8 | 
Topic revision: r11 - 25 Nov 2015 - 08:22:10 - EijaTarri
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback