2. Arvioinnin suunnittelu ja siihen osallistuneet

1. Arviointiin osallistuneet

Eija Tarri, terveydenhoitaja, YTHS
Jari Multisilta, yliopistokeskuksen johtaja, UCPori
Päivi Elonen, johdon assistentti, UCPori
Tero Hämäläinen, kohdepäällikkö ja turvallisuuspäällikkö, yliopistokeskuksen palvelukeskus / RTK-Palvelu
Linnea Kotiniemi, opiskelijasihteeri, Pointer ry

2. Seurantatyöryhmän pöytäkirjat

Hyvinvointityöryhmän pöytäkirja kokouksesta, jossa suunnitteluryhmä nimettiin: Hyvinvointityryhmn_muistio.pdf
Print version |  PDF  | History: r6 < r5 < r4 < r3 | 
Topic revision: r6 - 24 Aug 2015 - 13:37:26 - PaeiviElonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback