3. Arvioinnissa käytetyt tiedot

3.1. Käynnit, tapaamiset ja selvitykset oppilaitoksessa

Seurantaryhmän kokoukset

OPY_muistio_1.pdf

OPY_muistio_2.pdf

Muut käynnit ja tapaamiset oppilaitoksessa

1. YTHS:n Tampereen aseman fysioterapeuttien kartoituskäynti yliopistokeskuksen tiloissa 10.9.2015.

2. Terveystarkastajan kartoituskäynti yliopistokeskuksen tiloissa 26.10.2015

Muut selvitykset

3.2. Yleistietoa oppilaitoksesta

Porin yliopistokeskus on 2 500 opiskelijan, 170 asiantuntijan ja neljän yliopiston muodostama, verkostomaisesti toimiva monitieteinen tiede- ja taideyhteisö.

Yliopistokeskuksessa toimii neljä yliopistoa, joiden Porin yksikössä tehdään tutkimusta seuraavilla tieteenaloilla:
  • Aalto-yliopisto: taide ja media
  • Tampereen teknillinen yliopisto: tekniikka ja talous
  • Tampereen yliopisto: sosiaalitieteet
  • Turun yliopisto: kauppatieteet, kulttuuri, merenkulku, lääketiede
Yleiskuvaus Porin yliopistokeskuksesta
Organisaatio

Tilastotietoa Porin yliopistokeskuksen opiskelijoista

Läsnäolevat tutkinto-opiskelijat:

Läsnäolevat opiskelijat / vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tutkinto-opiskelijat 1386 1432 1413 1423 1381 1256
Perustutkinto-opiskelijat 1184 1240 1229 1281 1259 1172
- Ylioppilaspohjaiset 629 661 630 644 617 546
- Maisteriohjelmissa 555 579 599 637 642 626
Jatkotutkinto-opiskelijat 143 140 152 142 122 84
Kaikki opiskelijat yhteensä * 1499 1482 1452 1448 1381 1283
* Taulukon yhteisopiskelijamäärä sisältää myös sivuaineopiskelijat, joita ei taulukkoon ole erikseen merkitty.

.
Kokonaisopiskelijamäärä/vuosi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tutkinto-opiskelijat 1564
1604
1635 1625 1577 1423
Perustutkinto-opiskelijat 1412
1456 1480 1480 1450 1314
Jatkotutkinto-opiskelijat 152 148 155 145 127 109
Kaikki opiskelijat yhteensä * 1679 1654 1674 1650 1577 1450
* Taulukon yhteisopiskelijamäärä sisältää myös sivuaineopiskelijat, joita ei taulukkoon ole erikseen merkitty.

.

Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi yliopistokeskuksessa on myös avoimen yliopiston opiskelijoita ja täydennyskoulutukseen osallistuvia.

.
Valmistuneiden määrä / vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kandidaatit 83 68 79 77
Maisteri/diplomi-insinööri 175 123 135 166 189
Tohtori 5 6 7 7 9
Valmistuneet yhteensä 263 129 210 252 275

3.3. Edellinen arviointiraportti

Kyseessä ensimmäinen selvitys.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: UCPori/Päivi Elonen
Muokattu viimeksi: 4.9.2015
Linkki
Liitetiedosto

3.4. Asiakirjat

Työterveyshuollon työpaikkaselvityset ja vakuutusyhtiön riskikartoitukset eivät ole julkisia, eivätkä ole käytettävissä opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arvioinnissa.

Palotarkastusraportti ei ole käytettävissä opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden arvioinnissa. Satakunnan pelastuslaitos tekee kohteessa pelastuslain 379/2011 mukaisen yleisen palotarkastuksen kerran neljässä vuodessa. Seuraava palotarkastus tehdään vuonna 2019. Raportit tarkastuksista toimitetaan vuokranantajalle (Porin Puuvilla Oy).

Yliopistokeskuksen palvelukeskus (Palveluntuottaja: RTK-Palvelu Oy) tekee sisäisen palo- ja turvallisuustarkastuksen vuosittain ja raportoi sen. Raportit toimitetaan turvallisuuspäällikölle. Palvelukeskuksen puolesta vuosittain tarkastetaan myös vuosittain riskiarvioinnit yleiseen turvallisuuteen sekä työturvallisuuteen liittyen. Palveluntarjoaja myös ylläpitää kohteen ympäristökartosta.

Hyvinkö pyyhkii? -hyvinvointitutkimus on toteutettu Porin yliopistokeskuksen opiskelijoille yhteensä kaksi kertaa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opiskelijoiden opiskelun edellytyksiä ja sosiaalisia olosuhteita ja niiden kehittämismahdollisuuksia.

Hyvinkö Pyyhkii I ja II

Hyvinkö pyyhkii? : tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden hyvinvoinnista / Maiju Salonen & Jenni Suntila, Tampereen yliopiston Porin yksikkö, 2008.

Hyvinkö pyyhki? II : Opiskelua työn ja perheen siivittämänä vai ristipaineessa - Niemelä Jukka 2014, Työelämän tutkimus 2014.
Vastuuyksikkö ja -henkilö:

Palvelukeskus/Tero Hämäläinen, Pointer/Opiskelijasihteeri
Muokattu viimeksi: 1.6.2015
Linkki
Liitetiedosto

Hyvinkö pyyhkii? -dialogipajan raportti 2012.pdf

3.5. YTHS:n sähköisestä terveystarkastuksesta (Sätky) saatavat tiedot

YTHS kutsuu kaikki ensimmäisen vuoden opiskelijat terveystarkastukseen, joka koostuu sähköisestä terveyskyselystä (Sätky) sekä tarvittaessa henkilökohtaisesta tapaamisesta. YTHS lähettää uusille opiskelijoille sähköpostitse kutsun vastaamaan terveyskyselyyn. Kyselyssä on yleisterveyteen ja suunterveyteen sekä niihin vaikuttaviin asioihin liittyviä kysymyksiä. Terveydenhoitaja arvioi opiskelijan vastauksen ja lähettää hänelle palauteviestissään henkilökohtaisen arvion yleisestä- ja suun terveydentilasta. Tarpeen mukaan opiskelija ohjataan varaamaan vastaanottoaika esimerkiksi terveydenhoitajalle ja/tai hammastarkastukseen/hoitoon. Opiskelija voidaan ohjata myös muihin opiskelijapalveluihin tarpeen arvion perusteella.

3.5.1. Osallistuminen 1. vuoden opiskelijoiden terveystarkastukseen 2014-2015

Lukuvuonna 2014-2015 Porin yliopistokeskuksessa opiskeli Turun yliopiston, Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoita.

Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan opiskelijoista YTHS:n sähköiseen terveyskyselyyn vastasi 73.7 %. Henkilökohtaiseen terveystarkastukseen tai muulle vastaanotolle heistä kutsuttiin vastausten perusteella 57.9 %. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön opiskelijoista YTHS:n sähköiseen terveyskyselyyn vastasi 61.5 %. Henkilökohtaiseen terveystarkastukseen tai muulle vastaanotolle heistä kutsuttiin vastausten perusteella 46.2 %. Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnan opiskelijoista YTHS:n sähköiseen terveyskyselyyn vastasi 70.4 %. Henkilökohtaiseen terveystarkastukseen heistä kutsuttiin vastausten perusteella 48.1 %. Tampereen yliopiston Porin tekniikan yksikön opiskelijoista YTHS:n sähköiseen terveyskyselyyn vastasi 63.1 %. Henkilökohtaiseen terveystarkasatukseen tai muulle vastaanotolle heistä kutsuttiin vastausten perusteella 43.1 %. Aalto-yliopiston Porin yksiköön ei otettu uusia opiskelijoita kaudella 2014-2015.

YTHS:n terveydenhoitajat pyrkivät noudattamaan valtakunnallisesti samoja kriteerejä kutsuessaan opiskelijoita terveystarkastukseen toimipisteestä riippumatta. Vastaanotolle kutsutaan, mikäli vastauksessa ilmenee tarvetta selvitellä terveyskäyttäytymistä tai vastaajan ilmoittamia oireita tai mikäli opiskelija kokee muuten halukkuutta tulla vastaanotolle. Porin yliopistokeskuksen eri yksiköiden opiskelijoiden välillä on selkeää eroavuutta sekä terveyskyselyyn vastaamisen suhteen että siinä, kuinka moni kutsutaan henkilökohtaiseen tapaamiseen terveydenhoitajan vastaanotolle.

3.5.2. Sähköisen terveystarkastuksen kysymyssisältö

Opiskelijat vastaavat terveystarkastuskyselyssä monipuoliseen kysymyspatteristoon, kuten esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

Miten innostunut olet alastasi ja opiskelustasi (asteikolla -10 - +10)?

TTY:n opiskelijoista 73.2 % vastasi olevansa hyvin tai erittäin hyvin (+ 8-10) innostunut alastaan ja opiskelustaan.

TaY?:n opiskelijoista 89.5 % vastasi olevansa hyvin tai erittäin hyvin (+8-10) innostunut alastaan ja opiskelustaan.

Tukkk:n opiskelijoista 75 % vastasi olevansa hyvin tai erittäin hyvin (+8-10) innostuntu alastaan ja opiskelustaan.

TY humanistisen tiedekunnan opiskelijoista 57.1 % vastasi olevansa hyvin tai erittäin hyvin (+8-10) innostunut alastaan ja opiskelustaan.

Millaisen otteen olet saanut opiskelustasi (asteikko -10 - +10)?

TTY:n opiskelijoista 31.7 % kuvaili saaneensa hyvän tai erittäin hyvän (+8-10) otteen opiskelustaan ja miinuksen puolelle opiskeluotteensa arvio jääneen 4.9 %.

TaY?:n opiskelijoista 57.9 % kuvaili saaneensa hyvän tai erittäin hyvin (+8-10) otteen opiskelustaan eikä opiskeluotetta arvioitu miinusmerkkiseksi ollenkaan.

Tukkk:n opiskelijoista 35 % kuvaili saaneensa hyvän tai erittäin hyvän (+8-10) otteen opiskelustaan ja miinusmerkkiseksi opiskeluotteensa arvioi 5 % opiskelijoista.

TY humanistisen tiedekunnan opiskelijoista 32.1 % kuvaili saaneensa hyvän tai erittäin hyvän (+8-10) otteen opiskelustaan ja miinusmerkkiseksi opiskeluotteensa arvio 14% opiskelijoista.

Paino ja pituus? Hälytysmerikintä jos - Painoindeksi: BMI (paino jaettuna pituuden neliöllä) alle 18,5 (lievä- tai vaikea alipainoisuus) tai 27 tai yli (lievä tai vaikeampi ylipainoisuus)

Hälytysrajan rikkoontui 58.5 %:lla TTY:n opiskelijoista, 47.3 %:lla TaY?:n opiskelijoista, 17.5 %:lla Tukkk:n opiskelijoista ja 39.3 %:lla TY humanistisen tiedekunnan opiskelijoista

Alkoholinkäyttö? : Hälytysmerkintä jos - AUDIT-pisteet 11 tai enemmän

Hälytysraja rikkoontui alkoholin käytön suhteen 26.8 %:lla TTY:n opiskelijoista, 10.5 %:lla TaY?:n opiskelijoista, 22.5 %:lla Tukkk:n opiskelijoista ja 21.4 %:lla TY humanistisen tiedekunnan opiskelijoista.

Yksinäisyys?: Hälytysmerkintä jos - kokee olevansa yksinäinen usein.

Yksinäisyyden suhteen hälytysrajan rikkoi 5 % Tukkk:n opiskelijoista.

Esimerkiksi näiden hälytysmerkintöjen perusteella tereydenhoitaja arvioi henkilökohtaisen tapaamisen tarpeen. Kyselyssä on runsaasti muitakin kysymyksiä ja kyselyä tarkasteltaessa terveydenhoitaja huomioi kaikkien kysymysten vastaukset ja kiinnittää huomiota lisäksi mm. opiskelijan alavireisyyteen, vastauskokonaisuuden perusteella. Lisäksi opiskelija voi vastata avoimeen kysymykseen terveydestään omilla sanoillaan sekä mainita haluavansa terveystapaamiseen, vaikka ei kyselyn perusteella siihen olisikaan suoranaista tarvetta.

Vaikka kysymyspatterista ei tulisi opiskelijalle hälytysmerkkejä, mutta useammat vastaukset ovat hälytysmerkin rajoilla, voidaan opiskelija kutsua vastaanotolle.

Usein terveydenhoitajan vastaanotolla esille tulevia ongemia ovat tuki- ja liikuntaelinten vaivat (liittyen usein istumiseen ja työasentoihin), mielenterveyteen liittyvät ongelmat (pitäen sisällään myös esiintymisjännityksen, yksinäisyyden, stressin ja univaikeudet), ravitsemukseen ja painonhallintaan liittyvät kysymykset sekä päihteiden käyttö. Lisäksi vastaanotolla käsitellään usein seksuaaliterveyteen, ihmissuhteisiin ja erilaisiin sairauksiin liittyviä asioita, kuten mm. iho-ongemia.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: YTHS/ Eija Tarri
Muokattu viimeksi: 28.4.2015
Linkki
Liitetiedosto Satky_Kysymykset_suomi_01092012.pdf

3.6. Yleisimmät käyntisyyt yleislääkärillä

Porin YTHS:n toimipisteessä opiskelijoiden yleislääkäripalvelut on toteutettu yhteistyössä Porin kaupungin kanssa. Porin yliopistokeskuksen opiskelijat voivat varata ajan yleislääkärille omatoimisesti suoraan Porin perusturvakeskuksesta. Tästä syystä ei ole saataville tilastotietoa siitä, mitkä ovat Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden yleisimmät käyntisyyt yleislääkärillä. Osa Porin yliopistokeskuksen opiskelijoista käytää myös kotipaikkakuntansa YTHS:n palveluita esimerkiksi Turussa ja Tampereella.

Terveydenhoitajan vastaanotolla on päivittäin opiskelijoita varten varattuna sekä päivystysaikoja että terveydenhoitajan avovastaanottoaikoja. Lisäksi maanantaisin ja keskiviikkoisin opiskelijat voivat tulla terveydenhoitajan jonovastaanotolle. Porissa terveydenhoitajan ajanvaraustilanne on hyvä ja opiskelijat saavat joustavasti aikoja vastaanotolle. Kesäisin ja vuodenvaihteessa Porin YTHS:n toimipiste on suljettu, joten tällöin opiskelijat on ohjattu ottamaan yhteyttä kiireellisissä tapauksissa Porin kaupungin lääkärinvastaanotolle. Porin toimipisteen ollessa suljettuna opiskelijat käyttävät tarvittaessa myös muiden YTHS:n asemien terveydenhoitajan palveluja tai varaavat ajan lääkärinvastaanotolle.

Mielenterveyden ongemissa opiskelijat saavat ensin ajan terveydenhoitajalle, joka arvioi tilanteen ja kartoittaa jatkohoidon tarpeen. Osa opiskelijoista jatkaa keskustelukäyntejä terveydenhoitajan vastaanotolla ja osa lähetetään joko psykoterapeutille, psykologille tai psykiatrille tilannearvion perusteella. Porin YTHS:n kautta opiskelijat pääsevät mielenterveyssektorin vastaanotoille pääsääntöisesti varsin lyhyellä jonotusajalla. Useinmiten aika saadaan järjestettyä opiskelijalle tarpeen mukaan 1-2 viikon sisällä ja päivystystapaukset jo samana päivänä.

.
Vastuuyksikkö ja -henkilö: YTHS/ Eija Tarri
Muokattu viimeksi: 27.3.2015
Linkki
Liitetiedosto

3.7. Tilastotietoa opintopsykologin käynneistä

Porin yliopistokeskuksen opintopsykologipalvelut koostuvat opintopsykologin vastaanottopalvelusta sekä Oppiminen yliopistossa -luennoista. Vastaanottopalvelut järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Opiskelijat voivat hakeutua opintopsykologin vastaanotolle joko omasta aloitteestaan tai esim. professorin/opinto-ohjaajan suosittelemana tai terveydenhoitajan lähettämänä. Vastaanotolle pääsee lähettämällä opintopsykologille sähköpostia ja kuvailemalla ongelmansa, jonka ratkaisemisessa toivoisi opintopsykologin apua. Tämän jälkeen opintopsykologi sopii tapaamisajan opiskelijan kanssa

Opintopsykologin vastaanottoja on Porissa 3 päivänä kuukaudessa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Yhden vastaanottokäynnin pituus on 45-60 min. Joskus 1. käynti voi kestää 90 min. Vastaanoton lisäksi opintopsykologi on jonkin verran yhteydessä opiskelijoihin sähköpostitse ja puhelimitse. Vastaanottokäyntien määrä vaihtelee 60-70 välillä/vuosi. Vuonna 2014 käyntejä oli 61 ja ne jakaantuivat 12 opiskelijan kesken. Käyntejä oli siis viime vuoden aikana keskimäärin 5 asiakasta kohden. (Opintopsykologin käynnit on laskettu vuoden 2014 ajalta ei lukuvuodelta.)

Yleisimpiä ongelmia, joita opintopsykologin vastaanotolla Porissa on käsitelty:

- ongelmat ajankäytön hallinnassa ja suunnitelmallisuuden puuttuminen

- mielenterveyden ongelmista johtuva suorituskyvyn heikentyminen: miten asettaa sopivia tavoitteita ja käyttää voimavarojansa viisaasti?

- motivaatio-ongelmat

- perfektionismin aiheuttama joustamattomuus, liiallinen vaativuus ja uupuminen ylivoimaisten vaatimusten edessä

- erityisesti suoraan maisterivaiheen opintoihin tulevilla erillisyyden tunne, toimintakykyä haittaava epävarmuus ja kokemus siitä, että on yksin ongelmiensa kanssa (Opintopsykologin huomio on kiinnittynyt tähän ongelmaan nimenomaan Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden kohdalla, verrattuna vastaanottokäyntien syihin Turun yliopistossa)

Varsinaiset oppimistaitojen puutteet ovat käyntien syynä vain harvoin.

Opintopsykologin työnkuva koostuu pääasiassa keskustelusta, jonka aikana yhdessä opiskelijan kanssa etsitään uusia ajattelu- ja toimintatapoja, jotta opinnot (ja usein myös arki muuten) saadaan sujumaan paremmin. Kyselyjä käytetään vain vähän, BDI:tä lähinnä masennusprofiilin selventämiseksi, joskus opiskelija-uupumusmittaria ja lukemiseen liittyvien haitallisten käsitysten kartoittamista. Jonkin verran käytetään myös muita lomakkeita, esim. ajankäytön seuraamiseen ja suunnitteluun sekä omien vahvuuksien ja heikompien puolten kartoittamiseen. Porin opintopsykologin toiminta perustuu pääasiallisesti kognitiivisen psykoterapian menetelmiin ja taustateoriaan. Työhön sisältyy myös ohjaus muiden yhteistyötahojen vastaanotolle, esim. psykoterapiaan, terveydenhoitajalle tai opintoneuvojan puheille. Erittäin olennaista opintopsykologin työssä on se, että opiskelijalla itsellään on aktiivinen rooli. Opiskelija tekevät myös usein ns välitehtäviä tapaamisten välillä.

Porin yliopistokeskuksen opintopsykologipalveluihin kuuluvat vastaanottopalveluiden lisäksi Oppiminen yliopistossa -luennot, jotka järjestetään syksyllä heti toisen periodin alussa. Luennot on pääasiassa suunnattu uusille opiskeljoille, mutta myös vanhat opiskelijat ovat tervetulleita mukaan luennoille. Luennoilla opintopsykologi käy lävitse, mitä ja millaista on yliopistossa oppiminen. Perusopinnoissa aloittavien luennolla syvennytään erityisesti vaativaan oppimisen oppimiseen. Maisteriopiskelijoiden luennolla puolestaan syvennytään maisteriohjelmassa opiskelevien keskeisiin oppimisen ja opiskelun haasteita, mm. tutkinnon valmiiksi saattamista.
Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
Hyvink_pyyhkii_-Dialogipajan_raportti_2012.pdfpdf Hyvink_pyyhkii_-Dialogipajan_raportti_2012.pdf manage 476.9 K 01 Jun 2015 - 10:01 LinneaKotiniemi  
OPY_muistio_2.pdfpdf OPY_muistio_2.pdf manage 43.2 K 17 Dec 2015 - 16:06 MiinaYliluoma  
YJ_5_-_L4_UCPori_ympristkartoitus_29_10_2014.pdfpdf YJ_5_-_L4_UCPori_ympristkartoitus_29_10_2014.pdf manage 267.8 K 01 Jun 2015 - 09:00 TeroHaemaelaeinen Työkohteen (UCPori) ympäristökartoitus
Print version |  PDF  | History: r37 < r36 < r35 < r34 | 
Topic revision: r37 - 17 Dec 2015 - 16:17:03 - MiinaYliluoma
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback