5. Hyvinvointiohjelma eli oppilaitoksen pelisäännöt ja toimintakulttuuri

5.1. Linkit olemassaoleviin ohjeisiin

Ohjeen nimi Linkki/ liitetiedosto Edellinen päivitys/ voimassa Vastuuyksikkö/ vastuuhenkilö
Turvallisuussuunnitelma

UCPori_pelastussuunnitelma2015.pdf

ohjeita_onnettomuuden_varalle.pdf

Paloturvallisuus_UCPori.pdf

25.11.2015, toistaiseksi

22.10.2015, toistaiseksi

RTK-Palvelu / Tero Hämäläinen
Kriisisuunnitelma Liite_UCPorin_kriisiviestinnn_ohjeet_2015.pdf 25.11.2015, toistaiseksi
RTK-Palvelu / Tero Hämäläinen
Häirinnän ja kiusaamisen ehkäisyn toimintaohjeet Häirintäyhdyshenkilöt Voimassa 2015 Pointer ry / Miina Yliluoma
Savuton kampus Yliopistokeskus julistettiin savuttomaksi kampukseksi 1.9.2015 alkaen. (Turun yliopisto savuton v. 2012 alkaen ja Tampereen teknillinen yliopisto lukukauden 2015-2016 alusta alkaen.) Koordinaatioyksikkö
Pointer ry:n liikuntapalvelujen tarjonta http://www.ucpori.fi/liikunta/ Pointer ry / Miina Yliluoma
Opiskelijoiden hyvinvointityöryhmä

Yliopistokeskuksessa toimii aktiivinen hyvintointityöryhmä HYRRÄ, jossa on edustus seuraavilta toimijoilta: YTHS, Pointer ry, UCPori koordinaatioyksikkö, RTK-Palvelu, Turun yliopiston ktmt:n koulutusohjelma, TuKKK? Porin yksikkö, TaY? Porin yksikkö sekä TTY Porin yksikkö, ev.lut srk (oppilaitosdiakoni), Utopia ry, Kulma ry, PoTka? ry sekä PorKy? ry. Ryhmän tarkoitus on käsitellä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä asioita ja tehdä kehitysehdotuksia opiskelijoiden sidosryhmille.

YTHS / Eija Tarri
Palautemahdollisuudet opiskeluympäristöasioissa

Sähkö-, lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja rakennustekniset viat, ulkoaluetyöt, jätepisteet ja siivouspalveluun liittyvät vikailmoitukset jätetään sähköisesti .

Muut
Topic revision: r14 - 25 Nov 2015 - 09:33:10 - PaeiviElonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback