9. Raportin käsittely

Päivämäärä Käsittelyn vaihe
10.12.2015
Käsitellään hyvinvointityöryhmässä
8.12.2015
Käsitellään UCPorin johtoryhmässä

Käsitellään YTHS terveyspalveluyksikön johtoryhmässä

Käsitellään YTHS:n terveyspalveluyksikön johtokunnassa

Käsitellään Pointer ry:n hallituksen kokouksessa


This topic: UCPori/OPY > 09RaportinJatkokäsittely
Topic revision: r3 - 25 Nov 2015 - 09:46:36 - PaeiviElonen
 
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback