You are here: TUTWiki>UCPori/OPY>09RaportinJatkokäsittely (revision 2)

9. Raportin käsittely

Päivämäärä Käsittelyn vaihe

Käsitellään hyvinvointityöryhmässä

Käsitellään UCPorin johtoryhmässä

Käsitellään YTHS terveyspalveluyksikön johtoryhmässä

Käsitellään YTHS:n terveyspalveluyksikön johtokunnassa

Käsitellään ylioppilaskunnassa
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r2 - 20 Apr 2015 - 15:00:55 - LinneaKotiniemi
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback