10. Seuranta 1

Aika ja paikka 12/2016, koollekutsujana YTHS
Osallistujat Rapotin laatinut seurantaryhmä

Opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta

edellisen arviointikerran jälkeen

1.

2.

3.

Suositeltujen toimenpiteiden tilanne

1.

2.

3.

Muita havaintoja
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 25 Nov 2015 - 09:50:18 - PaeiviElonen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback