TUTWiki-wikipalvelun tietosuojaseloste / Privacy Policy of TUTWiki wiki service

Palvelun nimi

Name of the service

TUTWiki-wikipalvelu TUTWiki wiki service

Henkilörekisterin rekisterinpitäjä

Controller of the personal data file

Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio
PL 553, 33101 Tampere
Puh 03 - 3115 11

Tampere University of Technology, Hypermedia Laboratory
PO.Box 553, 33101 Tampere, Finland
Tel +358 3 3115 11

Yhteyshenkilö

Contact person

Tutkija Pasi Häkkinen, pasi.hakkinen@tut.fi Researcher Pasi Häkkinen, pasi.hakkinen@tut.fi

Henkilötietojen käyttötarkoitus

The purpose of the processing of personal data

Kerättäviä henkilötietoja käytetään
 • wikipalvelun käyttöoikeuksien hallintaan,
 • wikipalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen
Palvelun käytöstä lokiin kertyviä henkilötietoja käytetään
 • palvelimen ja tietoliikenteen kapasiteetin seurantaan
 • teknisten ongelmien ja väärinkäytösten selvittämiseen
Personal data is used for
 • user authorization in wiki system
 • making it possible to contact users of TUTWiki
Personal data in the log files of the server is used for
 • monitoring the load and capacity of the server and the network
 • working out technical problems and investigating abuse of the service

Käsiteltävät henkilötiedot

Personal data processed

Seuraavat tiedot noudetaan kotiorganisaatiostasi suostumuksellasi aina, kun kirjaudut palveluun:
 • Nimi, sähköpostiosoite, kotiorganisaatio, rooli omassa kotiorganisaatiossa
Following information is fetched from your home organisation on your consent every time you log in to the service:
 • name, mail address, home organisation, role in home organisation.

Henkilötietojen säilytysaika

Storage period of personal data

Henkilötietoja säilytetään palvelussa kunnes 18 kuukautta kuluu viimeisestä kirjautumisestasi. Personal data is stored untill you have not used the service for 18 months.

Henkilötietojen suojaamisen
periaatteet

Principles of protecting personal data

Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.

Henkilötiedoista palvelimelle syntyvä henkilörekisteri on suojattu ylläpitäjien henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla.

In the network SSL technology is used to protect personal data. In the service the personal data file is protected by personal user accounts and authorisation of administrators

Henkilötietojen säännönmukainen
luovuttaminen

Regular transfer of personal data to third parties

Käyttäjän nimitiedot näkyvät muille wikipalvelun käyttäjille. Käyttäjä voi halutessaan näyttää sähköpostiosoitteensa muille henkilöille sekä täyttää profiiliinsa itseään koskevia lisätietoja, jotka näkyvät muille wikipalvelun käyttäjille.

Muuten henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
TUTWiki user's name will be shown to other TUTWiki users. The user can select if his/her email address will be shown to other TUTWiki users. TUTWiki user can add personal information to his/her profile that can be shown to other TUTWiki users.

Otherwise personal information won't be transferred to third parties.

Rekisteröidyn tarkistusoikeus

Right of accesss personal data on him/her

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty palvelimeen, ota yhteys em. yhteyshenkilöön. To check what personal data is stored about you contact the contact person above.

Virheellisten tietojen oikaisu

Rectification

Ota yhteys kotiorganisaatioosi, jos kotiorganisaatiostasi noudettavissa henkilötiedoissa on virheitä. Contact your home organisation to correct the personal data that is fetched from there.

 • Julkaistu/Published: 25.2.2010
 • Muokattu/Edited: 25.2.2010
(Lisätietoa tietosuojaselosteesta Tietosuojavaltuutetun sivuilta/See the Office of Data Protection Ombudsman for more information)
Print version |  PDF  | History: r3 < r2 < r1 | 
Topic revision: r3 - 25 Feb 2010 - 10:32:34 - PasiHaekkinen
 

TUTWiki

Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TUTWiki? Send feedback